www.KostkaESK.pl - szybkie tworzenie list konkursowych

Kostka ESK - szybkie tworzenie list konkursowych

Film instruktażowy prezentujący prawidłowe podłączanie Kostki ESK oraz opowiadający o zasadach jej działania i użytkowania

Wypróbujcie działanie Kostek ESK i programu obliczeniowego "Górski" w sezonie 2018 gołębi młodych

Kostka ESK na sezon 2018 gołębi młodych - strona 1

Kostka ESK na sezon 2018 gołębi młodych - strona 2

Kostka ESK – rewolucja w tworzeniu list konkursowych. Pytania i odpowiedzi - CZĘŚĆ 2

Celem naszych dotychczasowych działań było zarówno pokazanie nowego produktu, który wprowadzamy na gołębiarski rynek, ale przede wszystkim wysłuchanie pytań, opinii oraz sugestii. Bardzo dziękujemy za wszystkie przeprowadzone rozmowy, zadane pytania oraz uwagi. Mieliśmy świadomość, że nie o wszystkim uda nam się napisać w pierwszej części, dlatego kontynuujemy temat i uzupełniamy wiedzę na temat Kostki ESK oraz programu obliczeniowego „Górski”.

Jakie marki ESK obsługuje Kostka ESK?

Kostka ESK umożliwia zapisanie danych ze wszystkich ogólnie znanych marek ESK. Są to m.in. AMC, Benzing, Bricon, Mega, Tauris, Tipes, Unikon, Vizion. Mamy nadzieję, że żadnego nie pominęliśmy przy wymienianiu. Najważniejsze jest to, że wszystkie systemy konstatowania do realizacji funkcji druku korzystają z portu równoległego (np. AMC, Benzing, Bricon, Mega, Unikon, Vizion) lub portu szeregowego (np. Tauris, Tipes). Kostka ESK obsługuje zarówno porty równoległe jak i szeregowe. A więc nawet gdyby okazało się, że o jakieś marce ESK powyżej zapomnieliśmy, to jeśli nie stosuje ona innego portu do drukowania (na 99% nie stosuje), to Kostka ESK na pewno go obsłuży.

Niestety, aby obsłużyć zarówno port równoległy jak i szeregowy nie wystarczy zastosowanie np. przejściówki z jednego rodzaju portu na drugi. Dlatego istnieją dwa rodzaje Kostek ESK, jedna dla ESK z portami równoległymi oraz druga dla ESK z portami szeregowymi. Wynik ich działania jest identyczny, pomimo tego, że urządzenia te różnią się delikatnie wyglądem, a przede wszystkim zawartością zastosowanego układu elektronicznego i oprogramowania.

Oczywiście na zapis danych przez Kostkę ESK nie ma wpływu konkretny model systemu konstatującego danej marki, np. Benzing Express, Express G2, M1, Top (Atis) czy też wersja oprogramowania. Każdy model i każda wersja oprogramowania jest poprawnie obsługiwana.

Na załączonych do artykułu zdjęciach prezentujemy obydwie Kostki ESK: dla ESK korzystających z portów równoległych (ta większa, wymiary: 115mm x 85mm x 38mm) oraz tych, które wykorzystują przy druku porty szeregowe (ta mniejsza, wymiary: 85mm x 75mm x 38mm). Co jest ważne, Kostek ESK nie idzie ze sobą pomylić. Po prostu „szeregowej” Kostki ESK nie ma fizycznej możliwości podłączyć do „równoległego” układu ESK na punkcie wkładaniowym/zegarowym. Analogicznie jest dla „równoległej” Kostki ESK i „szeregowego” układu ESK.

Kostka ESK "szeregowa"

Kostka ESK szeregowe - widok ogólny Kostka ESK szeregowe - widok z góry

Kostka ESK "równoległa"

Kostka ESK równoległa - widok ogólny Kostka ESK równoległa - widok z góry

Jak podłączać Kostkę ESK?

W przypadku większości układów ESK urządzenie podłącza się między antenę wkładaniową ESK (tzw. matkę) a drukarkę. W przypadku układów ESK, gdzie drukarkę podłącza się w inny sposób niż do anteny wkładaniowej ESK, Kostka ESK zawsze jest podłączona między drukarkę a element, z którym standardowo się ona łączy, np. w przypadku ESK marki Vizion Kostka ESK występuje pomiędzy drukarką a zegarem ESK.

Program obliczeniowy „Górski”

W poprzedniej części artykułu mało napisaliśmy na temat programu obliczeniowego „Górski”. Chcielibyśmy teraz to nadrobić.

Przypomnijmy, że program obliczeniowy „Górski” można używać także bez powiązania z Kostką ESK, czyli w sposób tradycyjny, gdzie dane wprowadza się do niego wyłącznie ręcznie. Jest on w pełni funkcjonalnym programem, który można stosować do wszelkich obliczeń lotowych. Spełnia on wymogi regulaminów PZHGP, dzięki czemu może być używany do tworzenia pełnowartościowych list konkursowych.

Pomijając opis klasycznych funkcji takich jak dodawanie hodowców, lotów, wyników itd., poniżej opisujemy wybrane, najważniejsze jego funkcje ponadstandardowe:

1. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych dla gołębników. Dzięki interaktywnej mapie dostępnej w programie można precyzyjne wyznaczyć współrzędne geograficzne gołębnika bez wychodzenia z domu.

2. Łatwa weryfikacja (i możliwość korekty) współrzędnych geograficznych dla wszystkich gołębników dzięki prezentacji ich lokalizacji na interaktywnej mapie.

3. Kreator współzawodnictw lotowych. Standardowo program jest przygotowany do obliczania współzawodnictw organizowanych przez PZHGP (np. GMP, Intermistrzostwo, kategorie). Dzięki kreatorowi współzawodnictw lotowych można jednak dodawać własne rywalizacje uwzględniające m.in. takie kryteria jak typowanie/seryjność, dystans lotu czy też płeć, wiek, a nawet barwę gołębi. Będzie można łatwo stworzyć np. takie współzawodnictwo: suma coefficientów serii 3 pierwszych gołębi z całości spisu, z wszystkich lotów do kat. A i B, tylko dla rocznych samic o kolorze czerwonym. Bezsensowne? Może i tak, ale chodzi o to, że kreator współzawodnictw lotowych umożliwia tworzenie nawet bardzo złożonych rywalizacji.

4. Kreator osiągnięć, dzięki któremu w łatwy sposób można wygenerować czytelne wykazy osiągnięć lotowych gołębi czy też symulacje kategorii lotowych w czasie trwania sezonu. Ponadto za pomocą kreatora można bezproblemowo tworzyć gotowe zestawienia wyników m.in. do kategorii, wystaw, konkursu redakcji „Hodowcy” czy też „Poradnika Hodowcy”, które po wydrukowaniu można złożyć do mistrzostw na każdym szczeblu związkowej rywalizacji. Kreator umożliwia m.in. niezwykle proste tworzenie bezbłędnych zestawień wyników do kategorii lotowych.

Co jest jednak najważniejsze! Dostęp do tej funkcji programu obliczeniowego będzie miał każdy hodowca po uzyskaniu loginu i hasła do swojego Konta hodowcy. Hodowca nie będzie więc uzależniony od rachmistrza. Jeśli tylko będzie chciał, to będzie mógł to zrobić sam – bazując na oficjalnych wynikach lotowych wprowadzonych do programu obliczeniowego.

5. Program obliczeniowy „Górski” odczytuje informacje o typowaniach gołębi na podstawie listy zegarowej (dla ESK, które takie informacje na liście zegarowej posiadają) lub na podstawie listy wkładaniowej (m.in. „pierwsze 5” wkładanych gołębi do Intermistrzostwa, „pierwsze 10” wkładanych gołębi do GMP). Program weryfikuje także czy hodowca poprawnie wykonał typowanie (np. czy gołąb znajduje się w „pierwszej 50” spisu gołębi).

6. Możliwość szybkiego dodawania do programu takich danych lotowych jak: spis gołębi, lista wkładaniowa, lista zegarowa stworzonych za pomocą Kostki ESK. Dzięki temu ilość danych, które trzeba wprowadzić do programu ręcznie ograniczona jest do minimum.

Oczywiście program obliczeniowy „Górski” umożliwia tworzenie danych, które będzie można zaimportować (dodać) do innych programów obliczeniowych dostępnych na rynku, np. w celu tworzenia wspólnych list konkursowych (np. rejonowych, okręgowych).

Na początku lutego planowane jest uruchomienie wersji pokazowej programu obliczeniowego „Górski”. Zainteresowanym osobom będziemy udostępniać bezpośredni dostęp do programu, więc będzie można osobiście sprawdzić jego wygląd i działanie. Informacja o udostępnieniu programu obliczeniowego „Górski” pojawi się na stronie www.KostkaESK.pl

Czy w Oddziale nie będzie potrzebny już rachmistrz? Kto będzie odpowiedzialny za wyniki?

W tym miejscu musimy uderzyć się w pierś i przeprosić. Przyznajemy, w naszym poprzednim artykule o Kostce ESK zbyt mocno skupiliśmy się na zaletach Kostki ESK i automatycznie mocno obniżyliśmy znaczenie funkcji rachmistrza. To był nasz błąd, ponieważ pomimo użycia Kostek ESK, które wyręczą rachmistrza z ręcznego wpisywania danych do programu obliczeniowego to i tak jego rola wciąż będzie duża. Wciąż trzeba będzie m.in. wydrukować listy konkursowe czy też spisy gołębi, wysłać je do Okręgu w wersji papierowej i elektronicznej itd. A więc rachmistrz w Oddziale musi być. Wynika to ponadto z regulaminów PZHGP. Tak jak było do tej pory, to on będzie odpowiadał za wyniki.

Rachmistrz to postać fundamentalna dla każdego Oddziału. Kostka ESK ma być pomocą dla niego. Oczywiście Kostki ESK dają możliwość generować szybko wyniki już na poziomie Sekcji, jednakże wciąż jedna osoba będzie za to odpowiedzialna.

Czy twórca Kostki ESK i programu obliczeniowego „Górski” daje jakąś gwarancję?

Oczywiście, że tak. Jeśli wszystko będzie robione według instrukcji Kostki ESK oraz programu obliczeniowego, to bierzemy odpowiedzialność za poprawność zapisanych danych oraz wygenerowanych na ich podstawie wyników.

Przypomnijmy, jedną z największych zalet korzystania z Kostki ESK jest gwarancja braku błędów na liście konkursowej i w pozostałych obliczeniach wyników. Program obliczeniowy korzysta z tych samych danych, które są drukowane na papierowych listach zegarowych. Dane są identyczne, więc nie ma możliwości, aby przy obliczaniu wyników trafiły do niego inne dane.

Jeśli w Oddziale nie ma hodowców, którzy lotują na zegary analogowe (tzw. zegar „na gumki”, zegar na korbę), to nie wprowadza się ręcznie ani gołębi, ani czasu ich przylotu. Nie ma więc miejsca, w którym może nastąpić pomyłka. Jeśli natomiast w Oddziale są tacy hodowcy, to niestety ich dane lotowe do programu obliczeniowego trzeba wprowadzić ręcznie.

Ponadto program obliczeniowy „Górski” będzie pilnował poprawności wprowadzanych danych i jeśli będzie to konieczne, to będzie sygnalizował rachmistrzowi sytuacje błędne, np. powtórzenie tych samych numerów obrączek na spisie u tego samego hodowcy jak i na spisach innych hodowców, typowanie gołębia spoza „pierwszej 50” spisu gołębi itd.

Czy Kostka ESK posiada zabezpieczenia przed ingerencją w treść zapisanych danych?

Tak, są odpowiednie zabezpieczenia. Dane zapisywane na Kostce ESK są m.in. szyfrowane, więc w prosty sposób nie można manipulować danymi. Oczywiście gwarancji, że nikt nie będzie próbował tam "szperać" dać nie można, dlatego istnieją dodatkowe zabezpieczenia, które sprawiają, że nawet niewielka manipulacja danymi od razu będzie widoczna. Z wiadomych przyczyn szczegółów dotyczących zabezpieczenia danych przed manipulacją nie będziemy podawać do publicznej wiadomości.

Poza tym, patrząc na ten problem z innej strony, jeśli ktoś chce manipulować danymi, to nie są mu do tego potrzebne Kostki ESK. Problem jest tak na prawdę sztuczny, ponieważ największe możliwości manipulacji wynikami są właśnie przy ich ręcznym wpisywaniu do programu. Ponadto, nawet jeśli jakimś cudem ktoś dokona manipulacji w danych zapisanych przez Kostkę ESK, to wszystko wyjdzie i tak przy weryfikacji wyników po sezonie, np. przy porównaniu listy konkursowej z listą zegarową hodowcy. Tutaj nie da się oszukać.

Do programu obliczeniowego mogą mieć też dostęp hodowcy. Czy nie ma ryzyka manipulacji danymi z ich strony?

Hodowca, który będzie miał dostęp do programu za pomocą swojego Konta hodowcy będzie mógł tylko i wyłącznie generować różne wykazy osiągnięć gołębi i zestawień wyników. Nie będzie miał możliwości dokonywania zmian w danych lotowych. Tylko rachmistrz będzie mógł dokonywać zmian w danych lotowych - jeśli będzie to niezbędne, a przy użyciu Kostki ESK nie powinno być.

Oczywiście poziom dostępu hodowcy w programie będzie ograniczony tylko do danych o jego gołębiach i ich wyników. Danych innych hodowców nie będzie można „podglądać”.

Czy istnieje ryzyko utraty danych z programu obliczeniowego?

Jak już pisaliśmy, program obliczeniowy działa w formie strony internetowej. Chodzi o to, aby dostęp do programu był możliwy z każdego urządzenia (nawet z telefonu) z dostępem do Internetu. Dzięki temu nie trzeba go instalować, a dane zawsze są bezpieczne, ponieważ na serwerze hostingowym automatycznie tworzy się nawet kilka kopii zapasowych.

W przypadku programów obliczeniowych, które instaluje się na określonym urządzeniu (czyt. komputerze), poważna awaria tego komputera najczęściej oznacza utratę wszystkich danych. W tym przypadku to rachmistrz musi pamiętać o regularnym tworzeniu kopii zapasowych i zapisywaniu ich w kilku miejscach na wypadek awarii jednego z nich. W przypadku programu działającego jako strona internetowa nie ma ryzyka, że coś zostanie utracone, ponieważ kopie zapasowe są tworzone automatycznie – nie musimy o tym nawet pamiętać.

W jaki sposób będą publikowane listy konkursowe?

Listy konkursowe oraz wszelkie wyliczenia współzawodnictw od razu mogą być dostępne w Internecie – to kolejna zaleta programu działającego w formie strony internetowej. Oczywiście o sposobie dostępu do list konkursowych (np. z hasłem lub bez) oraz ich wyglądzie (np. z podawaniem numerów obrączek lub ich zakryciem) będzie decydował rachmistrz. Program obliczeniowy umożliwia praktycznie każdy scenariusz udostępniania list konkursowych i ich wygląd.

Czy program obliczeniowy poprawnie przeliczy współzawodnictwa z typowaniem gołębi jeśli hodowca nie zaznaczy typowanych gołębi w swoim zegarze ESK tylko dopisze je ręcznie na liście zegarowej? Co się stanie jak hodowca pomyli literki przy zaznaczaniu gołębi typowanych?

Jeśli hodowca w swoim zegarze ESK zaznaczy gołębie typowane, to program obliczeniowy je odczyta i poprawnie zaznaczy. Jeśli hodowca nie zaznaczy gołębi typowanych, to rachmistrz może je zaznaczyć ręcznie w programie.

Natomiast jeśli hodowca (lub nawet rachmistrz) zaznaczy typowanie gołębie źle, to niestety, efekt będzie taki sam jak w innych programach. W tej kwestii program obliczeniowy zasygnalizuje, że np. na liście Jana Kowalskiego gołąb z pozycji 4 jest zaznaczony literką D (gdzie przeliczane współzawodnictwo korzysta z oznaczeń np. literką T). Oczywiście w każdej chwili można dokonać ręcznej korekty, aby wszystko było prawidłowo.

Jeśli w czasie drukowania list startowych czy też zegarowych dojdzie do sytuacji awaryjnej (np. zacięcie papieru w drukarce) i konieczne będzie wydrukowanie list ponownie, to czy nie dojdzie do zdublowania liczby gołębi na liście konkursowej? Czy gołębie tego hodowcy nie pojawią się na liście podwójnie?

Program posiada zabezpieczenia na takie ewentualności. Lista zegarowa może być wydrukowana nawet kilka razy, a do programu i tak przyjęty zostanie tylko jeden „komplet” danych. Niedopuszczalne jest, aby gołębie pojawiły się podwójnie.

Czy program uwzględnia dyferencję czasu zegara ESK?

Tak, program uwzględnia dyferencje czasu. Będąc bardziej precyzyjnym dodajmy, że program obliczeniowy „Górski” uwzględnia sytuacje kiedy zegar ESK spóźnia się (tzn. pokazuje wcześniejszą godzinę niż zegar satelitarny). Wtedy do czasu przylotu gołębi dodaje się różnicę, którą określa dyferencja. W sytuacji kiedy zegar ESK śpieszy się (pokazuje późniejszą godzinę niż zegar satelitarny), od czasu przylotu gołębia oczywiście nie odejmuje się dyferencji.

Pytań tego typu można by zadać wiele, więc chcielibyśmy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że program obliczeniowy „Górski” przy wyliczeniach wyników jest zgodny z wszystkimi regulaminami PZHGP, więc spełnia wszelkie tego typu wymagania. Dla przykładu: odpowiednio uwzględnia konstatowanie w czasie przerwy nocnej w czasie tzw. lotu z „nocowaniem”; przy spadku szybkości przybyłych gołębi poniżej 750m/s kolejność gołębi ustala według wzoru przewidzianego przez regulamin lotowo-zegarowy itd.

Co więcej, program obliczeniowy jeśli tylko będzie miał niezbędne dane, to wykona o wiele więcej. Jeśli na liście zegarowej będzie informacja o kolejności koszowania gołębi, to program skorzysta z nich i sam zatypuje „pierwsze 5” gołębi do Intermistrzostwa oraz „pierwsze 10” gołębi do GMP. Jeśli będą zaznaczone typowane gołębie, to program także je wykorzysta. Oczywiście w obydwóch tych sytuacja program także dokona sprawdzenia czy typowane gołębi, które zostały zakoszowane jako „pierwsze 10” są gołębiami z „pierwszej 50” spisu gołębi.

Czy dane zapisane przez Kostkę ESK można wykorzystać w innych programach obliczeniowych, np. pana Siedlaczka lub Wojtasioka?

Wciąż zastanawiamy się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Technicznie nie ma problemu, aby coś takiego wykonać. Problemem jest dla nas brak możliwości wzięcia odpowiedzialności za poprawne wykorzystanie danych zapisanych przez Kostkę ESK w innych programach obliczeniowych. Chcemy uniknąć sytuacji, w której ktoś będzie nas obwiniał za ewentualne błędy, za które będzie odpowiedzialny obcy program obliczeniowy.

Chcemy dać gwarancję poprawności tworzenia list konkursowych i innych wyników. Możemy to jednak zrobić jedynie w sytuacji kiedy Oddział korzysta zarówno z Kostek ESK i naszego programu obliczeniowego „Górski”.

Oczywiście, tak jak pisaliśmy wcześniej, z programu obliczeniowego "Górski" można eksportować dane, które bez problemu przyjmą programy pana Siedlaczka i Wojtasioka. Chodzi przede wszystkim o możliwość generowania wspólnych list rejonowych czy też okręgowych.

Niewykluczone, że umożliwimy innym programom obliczeniowym na korzystanie z danych zapisanych przez Kostkę ESK. Będziemy o tym fakcie na pewno informować.

Czy kupując licencję na program obliczeniowego „Górski” Oddział otrzymuje dostęp do strony internetowej czy są jakieś dodatkowe opłaty?

Program obliczeniowy „Górski” działa w formie strony internetowej, więc kupno licencji oznacza właśnie możliwość dostępu do strony internetowej z programem. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Co więcej, cena jest stała niezależnie czy program będzie obsługiwał tylko rachmistrz, czy także będą tzw. rachmistrzowie-sekcyjni. Nie ma też znaczenia ile hodowców jest w Oddziale i jaka część z nich będzie chciała korzystać z Konta hodowcy w programie.

To co chcielibyśmy także jasno podkreślić, to fakt, że nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z aktualizacjami programu obliczeniowego „Górski”. Wszystkie niezbędne poprawki i aktualizacje będą realizowane w ramach zakupionej licencji, bez dodatkowych opłat.

Więcej chętnych na rachmistrza?

Wiele Oddziałów PZHGP w Polsce ma problem z obsadzeniem funkcji rachmistrza. Nie ma co się dziwić. Uwzględniając chociażby czas niezbędny na ręczne wpisywanie danych do programu obliczeniowego oraz przeciętne stawki wynagrodzenia, pracę rachmistrza można oceniać niemal jako charytatywną. A do tego duża odpowiedzialność i związany z tym stres. Człowiek nie jest nieomylny, przy ręcznej pracy zawsze pojawiają się błędy. Do tego należy dodać problem z aktualnie dostępnymi programami obliczeniowymi, które m.in. z powodu zastosowana starych technologii wymagają specjalnych szkoleń z ich obsługi. Nie każdy chce się tego podjąć, dlatego wiele osób nawet nie myśli o pełnieniu tej funkcji.

Wprowadzenie na rynek produktu jakim jest Kostka ESK i powiązanej jej z programem obliczeniowym „Górski” zmienia tę sytuację. Łatwy w obsłudze, intuicyjny program obliczeniowy oraz urządzenie, które sprawia, że z pracy rachmistrza znika niemal zupełnie ręczne wprowadzanie danych do programu, sprawia, że większa liczba osób poważnie pomyśli o objęciu tej funkcji. Jest to szczególnie ważne dla Oddziałów, w których chętnych do tej pracy brak.

Ponadto używając programu obliczeniowego „Górski” nie jest się „przywiązanym” do konkretnego „rachmistrza”, któremu lata zajęło nauczenie się poprawnej pracy z innymi programami. W programie obliczeniowy „Górski” wszystko wykonuje się łatwo i intuicyjnie, korzystając z myszy komputerowej i powszechnych technologii, które spotyka się na co dzień wchodząc na strony internetowe. Dodając do tego uzupełniające filmy instruktażowe, mamy sytuację, w której nawet niespodziewana absencja rachmistrza nie spowoduje paraliżu obliczeń w Oddziale.

Kalkulacje finansowe

Oprócz niewątpliwych zalet funkcjonalnych, które zapewniają Kostki ESK oraz program obliczeniowy „Górski” wspominaliśmy także o zaletach finansowych – możliwości wprowadzenia oszczędności. Poproszono nas o przedstawienie dokładniejszych kalkulacji finansowych. Spełniamy tę prośbę, jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że podany przez nas przykład oparty będzie o realia pracy rachmistrzów, z którymi osobiście mieliśmy do czynienia. Zaznaczamy, że jest to jednak niewielki wycinek w stosunku do pracy... zapewne kilkuset rachmistrzów w Polsce. Każdy Oddział musi samodzielnie przedyskutować sprawy finansowe, najlepiej w bezpośrednim kontakcie z rachmistrzem.

Przypomnijmy, ceny podstawowego zestawu Kostki ESK oraz rocznej licencji na korzystanie z programu obliczeniowego „Górski” zostały tak dobrane, aby decydując się na ich zakup, w pierwszym sezonie ich używania, razem z pracą rachmistrza, nie były one droższe niż przeciętne wynagrodzenie rachmistrza, który pracuje w sposób tradycyjny (ręczne wpisywanie). W każdym kolejnym sezonie przewidziane są oszczędności wynikające z tego, że Kostki ESK kupuje się jednorazowo, a zyskuje się możliwość uzyskania oszczędności wynikających ze znaczącego zmniejszenia czasu pracy rachmistrza.

Ręcznie wpisywanie spisów gołębi, a później danych lotowych po każdym locie to około 60-70% czasu pracy rachmistrza w całym roku. Przy użyciu Kostek ESK czas przeznaczony na tą mozolną pracę może być skrócony nawet do kilku godzin w skali roku (zamiast kilkudziesięciu). Przejdźmy do konkretnych liczb...

Do poniższych wyliczeń przyjęto, na podstawie statystyk zebranych przez producenta Kostki ESK, przeciętne wynagrodzenie rachmistrza w wysokości 3500zł za rok pracy. Ponadto na podstawie doświadczeń własnych (Stanisław Górski jest rachmistrzem w Oddziale Nowa Sól) oraz innych kolegów rachmistrzów, przyjęto, że ręcznie wprowadzanie danych do programu obliczeniowego zajmuje 60-70% całego, rocznego czas pracy rachmistrza. Ręczne wprowadzanie spisów gołębi dorosłych i młodych zajmuje około 20 roboczogodzin. Natomiast ręczne wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów (gołębie dorosłe i młode), przy średnim czasie pracy 6 godzin na jeden lot, daje kolejne 120 roboczogodzin. Podsumowując powyższe: na 60-70% rocznego czasu pracy rachmistrza składa się około 140 roboczogodzin.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe szacunki roboczogodzin nie uwzględniają sytuacji problematycznych, których przy ręcznym wpisywaniu danych jest najczęściej dużo. One generują kolejne roboczogodziny. Pomimo tego przyjmujemy powyższe wartości dla uproszczenia obliczeń oraz aby nie zostać posądzanym o zawyżanie wybranych liczb na swoją korzyść.

Uwzględniając powyższe można wyliczyć, że za 60% swojej pracy rachmistrz otrzymuje 2100zł. A więc 140 godzin ręcznego wpisywania danych do programu obliczeniowego kosztuje 2100zł. Za 1 roboczogodzinę wychodzi 15zł.

Przy użyciu Kostki ESK (zaokrąglając do pełnych godzin!), wprowadzenie spisów gołębi dorosłych i młodych trwa nie więcej niż 2 godziny. Natomiast wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów, przy założeniu 1 godziny pracy na 1 lot, daje 20 godzin. W sumie wychodzi 22 godziny pracy przy używaniu Kostek ESK do zgrywania danych. Biorąc nawet 2 razy większą stawkę za 1 godzinę pracy wprowadzania danych do programu, tj. 30zł, wychodzi kwota 660zł (22h x 30zł/h) za wprowadzenie danych przy użyciu Kostki ESK.

Oczywiście nie zapominajmy o pozostałych 40% rocznego czasu pracy, na które składają się wszystkie inne czynności poza ręcznym wpisywaniem danych do programu. Dla naszego przykładu 40% z 3500zł to 1400zł, które rachmistrz powinien otrzymać bez względu czy wprowadza dane do programu obliczeniowego ręcznie czy z użyciem Kostek ESK.

Podsumowując: przeciętnie rachmistrz otrzymuje 3500zł (2100zł + 1400zł) za rok pracy, w której około 140 godzin zajmuje ręczne wpisywanie danych. Przy zastosowaniu Kostki ESK rachmistrz mógłby np. otrzymywać 2060zł (660zł + 1400zł) za rok pracy, w której 140 godzin poświęconych na wprowadzenie danych do programu zostało zredukowane do 22 godzin. Bazując na powyższym przykładzie mamy (naszym zdaniem uczciwą) oszczędność 1440zł (3500zł – 2060zł) w skali roku.

Koszt jednego zestawu Kostki ESK kosztuje 250zł brutto. Przyjmijmy, że Oddział ma 3 Sekcje, a w każdej z nich pracują po 2 komisje lotowo-zegarowe. W sumie jest 6 drukarek, a więc potrzebnych jest 6 zestawów Kostki ESK. Ponadto należy zakupić licencję programu obliczeniowego za 600zł brutto. Sumaryczny koszt wynosi 6 x 250zł + 600zł = 2100zł brutto.

Być może w pierwszym roku wprowadzania Kostek ESK do Oddziału (przy założeniu w/w liczb z przykładu) „wyjdzie się na zero”, jednakże w kolejnym sezonie, i każdym następnym, powinna być oszczędność, ponieważ zostaje nam jedynie koszt rocznej licencji programu. Za Kostki ESK płaci się przecież jednorazowo.

Dodatkowe informacje i zamówienia

Więcej informacji o urządzeniu Kostka ESK oraz programie obliczeniowym „Górski” można znaleźć na stronie internetowej www.KostkaESK.pl. Ponadto zachęcamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego:

tel. +48 793 933 532 - Rafał
tel. +48 782 647 937 - Stanisław
tel. +48 536 232 300 - biuro

Prosimy o kontakt w godzinach pracy firmy:
od poniedziałku do piątku, 9:00 – 16:00


Film z prezentacją Kostki ESK i programu obliczeniowego "Górski"

Poniżej udostępniamy film z prezentacji Kostki ESK, która odbyła się 13 stycznia 2018r. podczas Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Sosnowcu.


Kostka ESK – rewolucja w tworzeniu list konkursowych - CZĘŚĆ 1 (zaktualizowana)

Czy lista konkursowa może być dostępna dla hodowców po 1 godzinie od zakończenia tzw. zegarów? Oczywiście, że TAK! Co więcej... nie będzie do tego potrzebne ani zawożenie list zegarowych do rachmistrza, ani ręcznie wpisywanie danych o przylocie do komputera. To jednak nie wszystko! Wyniki praktycznie od razu będzie można uznać jako oficjalne, ponieważ lista konkursowa nie będzie posiadała błędów. Brzmi niewiarygodnie? Być może, jednakże dla wielu hodowców kiedyś równie niesamowite były Elektroniczne Systemy Konstatowania, czy też programy komputerowe przyspieszające pracę rachmistrza. Dziś technologia jest tak zaawansowana, że możliwy jest kolejny, milowy krok. Dzięki Kostce ESK, prostemu urządzeniu elektronicznemu, osiągnięto poziom, w którym czas tworzenia bezbłędnych list konkursowych został skrócony do niezbędnego minimum. A nie wspomnieliśmy, że listy konkursowe będą zawierały wszystkie gołębie, które przylecą z lotu, prawda? To o czym wspomnieliśmy powyżej, to tylko część zalet tego urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z rewolucyjnym produktem jakim jest Kostka ESK.

Jak działa Kostka ESK?

Kostka ESK, to proste urządzenie elektroniczne, które podłącza się do układu ESK w czasie pracy komisji zegarowej w trakcie otwierania zegarów. Oczywiście można ją także używać w innych sytuacjach, np. przy pracy komisji lotowej w czasie wkładania gołębi na lot, czy też w czasie wydruku protokołu przyporządkowania obrączek elektronicznych gołębiom ze spisu przedlotowego. Zasadniczo jednak, to właśnie użycie Kostki ESK w czasie „zegarów” jest kluczowym momentem jej wykorzystania.

W przypadku większości układów ESK urządzenie podłącza się między antenę wkładaniową ESK (tzw. matkę) a drukarkę. W przypadku układów ESK, gdzie drukarkę podłącza się w inny sposób niż do anteny wkładaniowej ESK, Kostka ESK zawsze jest podłączona między drukarkę a element, z którym standardowo się ona łączy, np. w przypadku ESK marki Vizion Kostka ESK występuje pomiędzy drukarką a zegarem ESK.

W czasie wydruku listy zegarowej na drukarce, Kostka ESK zapisuje wszystkie drukowane dane w formie elektronicznej na karcie pamięci SD. Dzięki temu, oprócz typowego, papierowego wydruku, na karcie pamięci zapisane są wszystkie dane dotyczące czasu przylotu poszczególnych gołębi.

W opisany wyżej sposób, dzięki Kostce ESK, na karcie pamięci zapisywane są listy zegarowe z danego lotu dla wszystkich hodowców. Jedyne co pozostaje, to wyjąć kartę pamięci z urządzenia, włożyć ją np. do komputera i dodać plik z wszystkimi danymi do programu obliczeniowego. Program na podstawie otrzymanych danych stworzy w kilka sekund listę konkursową, którą będzie można od razu wydrukować lub udostępnić w Internecie.

Podsumowując powyższe: korzystanie z Kostki ESK nie zmienia niczego w klasycznej organizacji pracy komisji zegarowej czy też lotowej, która stosowana jest na punktach wkładania gołębi i otwierania zegarów w całej Polsce. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład układów ESK stosowanych na punktach wkładania należy obsługiwać w standardowy sposób, czyli tak jak dotychczas. Jedyna różnica, to dodanie do tego układu dodatkowego urządzenia – Kostki ESK. Zasadniczo wszystko sprowadza się do wykonania 4 następujących kroków:

 • 1. Włożenie do Kostki ESK karty pamięci SD.
 • 2. Podłączenie zasilania Kostki ESK.
 • 3. Połączenie drukarki z Kostką ESK za pomocą kabla, który w standardowej konfiguracji łączy drukarkę z anteną wkładaniową ESK (lub innym elementem układu ESK).
 • 4. Połączenie anteny wkładaniowej ESK (lub innego elementu układu ESK) z Kostką ESK za pomocą kabla dołączonego do zestawu.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, oprócz wykonania w/w 4 kroków pozostała obsługa układu ESK w czasie pracy komisji zegarowej (czy też lotowej) pozostaje bez zmian. A więc podłączanie kolejnych zegarów ESK od różnych hodowców, drukowanie list zegarowych itd. - wszystko odbywa się tak jak dotychczas.

Na załączonych do artykułu zdjęciach można dla porównania zobaczyć zdjęcie z typowym układem ESK, który najczęściej stosuje się w czasie wkładania gołębi i otwierania zegarów (zegar ESK, antena wkładaniowa ESK, zegar satelitarny DCF, drukarka) oraz układ ESK, do którego podłączona jest Kostka ESK. Widać wyraźnie, że kabel, który w klasycznym układzie łączy drukarkę z anteną wkładaniową ESK, w przypadku użycia Kostki ESK służy do połączenia drukarki właśnie z tym nowym elementem. Natomiast dodatkowy kabel łączy Kostkę ESK z anteną wkładaniową ESK. Oczywiście, jak już wspominaliśmy powyżej, w przypadku niektórych marek ESK, Kostkę ESK podłącza się pomiędzy drukarkę, a inny element, do którego standardowo drukarka jest podłączana (np. dla ESK marki Vizion jest to zegar ESK).

Układ ESK bez Kostki ESK Układ ESK z Kostką ESK
 

Ile Kostek ESK potrzeba?

We wcześniejszym fragmencie artykułu wskazaliśmy, że używanie Kostki ESK nie wprowadza praktycznie żadnych zmian w organizacji pracy przy wkładaniu gołębi na lot czy też otwieraniu zegarów po locie. Pytaniem zasadniczym jest jednak ile Kostek ESK potrzebuje Oddział?

Aby zupełnie nic nie zmieniać w zachowaniu hodowców na punktach wkładań, producent Kostki ESK zaleca, aby na każdym punkcie wkładań było tyle Kostek ESK ile jest drukarek, z których korzystają komisje lotowe czy zegarowe. A więc jeśli na punkcie wkładań są 3 komisje, a każda korzysta z osobnej drukarki, to potrzebne będą 3 Kostki ESK. Wynika to z tego, że wszystkie dane, które są drukowane na papierze muszą zostać zapisane w formie elektronicznej, aby móc je później dodać do programu obliczeniowego. Takie podejście, tzn. tyle Kostek ESK ile drukarek, sprawi że większość hodowców na punkcie wkładań nawet nie zauważy, że stosowane są Kostki ESK.

Kiedy używać Kostki ESK?

Z dotychczasowego opisu działania Kostki ESK wyniki jasno, że jej stosowanie jest niezbędne podczas otwierania zegarów. Wtedy drukowane są dane dotyczące przylotu gołębi i na zapisaniu tych danych w formie elektronicznej nam zależy. Zaleca się jednak, aby korzystać z Kostki ESK także w czasie wkładania gołębi na lot. Na podstawie danych z listy wkładaniowej program obliczeniowy jest w stanie np. zweryfikować czy hodowca dobrze wytypował gołębie na lot. Jak wiemy, do Generalnego Mistrzostwa Polski gołębi dorosłych należy każdorazowo wytypować 10 gołębi z „pierwszej 50” spisu gołębi. Co więcej, w czasie wkładania gołębi na lot trzeba je zakoszować w pierwszej kolejności. Program obliczeniowy jest w stanie sprawdzić czy zostało to wykonane poprawnie. Co więcej, w programie obliczeniowym można zaznaczyć opcję, która sprawi, że na podstawie listy wkładaniowej program sam zaznaczy gołębie włożone jako „pierwsze 10” jako typowane do GMP.

Reasumując: do poprawnej pracy programu obliczeniowego wystarczy, że Kostka ESK będzie używana wyłącznie w czasie otwierania zegarów. Niemniej jednak zalecane jest jej używanie w czasie wkładania gołębi na lot, ponieważ daje to dodatkowe możliwości. Ponadto zawsze warto mieć kopię zapasową w formie elektronicznej wszystkich list, które są drukowane przez hodowców.

W tym momencie warto podkreślić fakt, że Kostka ESK zapisuje w formie elektronicznej wszystkie dane, które są drukowane. Jeśli np. hodowca przed wkładaniem gołębi na lot dokona zmiany obrączki elektronicznej u gołębia (bo np. zgubił ją na poprzednim locie), a następnie wydrukuje protokół przyporządkowania, to Kostka ESK na karcie pamięci zapisze także ten protokół. Kostka ESK zapisze całą historię drukowania, którą hodowcy wykonali w czasie wkładania gołębi na lot czy też otwierania zegarów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości dane te mogą być bardzo pomocne przy wyjaśnianiu problematycznych sytuacji. Tym samym Kostka ESK będzie niejako strażnikiem, który pilnuje, żeby hodowcy wykonywali wszystko zgodnie z regulaminami.

Kostka ESK od przodu Kostka ESK z góry
 

Zalety korzystania z Kostki ESK

1. Korzystanie z urządzenia pozwala skrócić do minimum czas tworzenia listy konkursowej. Dotychczas, po wydrukowaniu papierowych list zegarowych zawożone są one do rachmistrza. Na ich podstawie rachmistrz wprowadza dane do programu obliczeniowego. Doświadczony rachmistrz potrafi robić to dość szybko, jednakże na pierwszych lotach, gdzie do konkursu na bazie 1:4 wchodzi np. 2000 gołębi i tak zajmuje to co najmniej kilka godzin. A dodać należy, że nie każdy rachmistrz rozpoczyna pracę w dniu lotu (najczęściej niedziela), a w tygodniu często może do tego usiąść tylko po południu. Rezultat jest taki, że listy konkursowe są publikowane po 2-3 dniach od lotu lub jeszcze później.

Duży problem jest także w Oddziałach, w których jest dużo Sekcji i/lub gdy są one rozmieszczone w dużych odległościach od siebie. Wtedy wystarczy, że jedna Sekcja opóźnia dostarczenie list zegarowych i reszta Oddziału cierpi z tego powodu.

Stosując Kostki ESK wszystko skrócone jest do minimum. Jak opisywaliśmy wyżej, po zakończeniu pracy komisji zegarowej na karcie pamięci (lub kilku kartach w przypadku stosowania kilku Kostek ESK) zapisane są wszystkie niezbędne dane. Wystarczy zgrać te dane z karty pamięci np. na komputer i dodać do programu obliczeniowego. Wystarczy, że jakiś hodowca przywiezie na punkt wkładań laptop (lub nawet telefon typu Smartphone) z dostępem do Internetu i wtedy na miejscu będzie można dodać pliki do programu i wygenerować listę konkursową.

2. Stosując Kostki ESK każdy punkt wkładań (czyt. Sekcja) zyskuje niezależność. Producent zakłada dwa podstawowe scenariusze wykorzystywania danych zapisanych przez Kostkę ESK. Pierwszy scenariusz zakłada, że na każdej Sekcji jest osoba odpowiedzialna za zebranie wszystkich kart pamięci, zgranie danych i przesłanie ich poprzez wiadomość e-mail do rachmistrza. W tym przypadku rachmistrz dodaje wszystkie otrzymane pliki do programu obliczeniowego i generuje listy konkursowe sekcyjne i oddziałową oraz pozostałe wyniki lotowe.

Drugi scenariusz zakłada, że na każdej Sekcji będzie osoba nie tylko odpowiedzialna za zebranie wszystkich kart pamięci i zgranie danych. Osoba ta także doda te dane do programu obliczeniowego. A więc będzie to niejako rachmistrz-sekcyjny. Dodanie danych do programu obliczeniowego jest tak samo łatwe jak wysłanie wiadomości e-mail z tymi danymi do rachmistrza. Zyskujemy to, że lista konkursowa sekcyjna będzie dostępna od razu. Każdy rachmistrz-sekcyjny otrzyma login i hasło, za pomocą których będzie mógł korzystać (w odpowiednim zakresie) z programu obliczeniowego. Gdy ostatnia Sekcja (czyt. ostatni rachmistrz-sekcyjny) doda do programu swoje dane z przylotu gołębi, to program automatycznie wyświetli możliwość wygenerowania listy konkursowej oddziałowej. Wystarczy więc, że sekcyjni rachmistrzowie będą się mobilizować do szybkiego dodawania danych do programu, a lista oddziałowa będzie dostępna równie szybko jak sekcyjne.

Oprócz podanych wyżej scenariuszy istnieją jeszcze inne warianty i możliwości organizacji pracy związanej z obsługą Kostek ESK. Wszystko zależy od możliwości Oddziału i wchodzących w jej skład Sekcji.

3. Jedną z największych zalet korzystania z Kostki ESK jest gwarancja braku błędów na liście konkursowej i w pozostałych obliczeniach wyników. Program obliczeniowy korzysta z danych, które są drukowane na papierowych listach zegarowych. Dane są identyczne, więc nie ma możliwości, aby przy obliczaniu dodatkowych wyników trafiły do niego inne dane.

Jeśli w Oddziale nie ma hodowców, którzy lotują na zegary analogowe (tzw. zegar „na gumki”, zegar na korbę), to nie wprowadza się ręcznie ani gołębi, ani czasu ich przylotu. Nie ma więc miejsca, w którym może nastąpić pomyłka. Jeśli natomiast w Oddziale są tacy hodowcy, to niestety ich dane lotowe do programu obliczeniowego trzeba wprowadzić ręcznie.

4. Listy konkursowe generowane na podstawie danych zebranych przez Kostkę ESK uwzględniają wszystkie gołębie, które wróciły z lotu do momentu otwarcia zegara. A więc jeśli na lot pójdzie np. 6000 gołębi i do „zegarów” wróci hodowcom 5500 gołębi, to lista konkursowa będzie zawierała 5500 pozycji.

Oprócz niewątpliwie dużej wartości informacyjnej, dzięki pełnym listom konkursowym Oddziały i Sekcje mogą wprowadzać dodatkowe współzawodnictwa. Wiele Oddziałów chciałoby wprowadzić współzawodnictwa dla słabszej grupy hodowców, którzy nie łapią za dużo konkursów na bazie 1:4, aby zachęcić ich do systematycznego lotowania do końca sezonu. Niestety listy konkursowe tworzone ręcznie uwzględniają najczęściej 26-27% procent gołębi, które wysłano na lot. Z tego powodu dodanie jakiegokolwiek współzawodnictwa dla dalszych gołębi nie jest nawet możliwe. W przypadku pełnych list konkursowych bezproblemowe będzie tworzenie np. tzw. systemu ligowego, w którym hodowcy podzielenie są na kilka lig, w których rywalizują z hodowcami na podobnym poziomie. Oddziały, które stosują ten system, bardzo go sobie chwalą. Dzięki niemu nawet słabi hodowcy lotują do ostatniego lotu, bo choć na sukces w Oddziale nie ma żadnych szans, to jednak można zostać Mistrzem np. 2 lub 3 ligi. Więcej szczegółów o systemie ligowym obiecujemy jeszcze napisać.

5. Oprócz możliwości szybkiego tworzenia bezbłędnych list konkursowych Kostki ESK można także użyć do szybkiego tworzenia bezbłędnych spisów gołębi, które Oddział musi przed sezonem lotowym zgłosić do Okręgu. W tym roku, wg regulaminów PZHGP, spis gołębi należy złożyć do Oddziału do 15 kwietnia. Oddział w formie elektronicznej musi przesłać wszystkie spisy gołębi do Okręgu niezwłocznie, aby ten do 27 kwietnia mógł je przesłać do Zarządu Głównego.

Większość z nas jednak wie jak w praktyce wygląda oddawanie spisów gołębi. Pojawiają się błędy, hodowcy zgłaszają poprawki i uzupełnienia, a czas leci i zawsze robi się nerwowo. A co do czego to na pierwszym wkładaniu na lot i tak się okazuje, że do zegara ESK wpisane są gołębie inaczej niż było to zadeklarowane na spisie gołębi…

Za pomocą Kostki ESK można uniknąć wszystkich tych problemów. Wystarczy ogłosić, że zamiast zdawania papierowych spisów gołębi, w danym dniu wszyscy hodowcy mają przyjechać na swój punkt wkładań z zegarem ESK, do którego wprowadzony jest spis gołębi na nadchodzący sezon. Następnie wykonać wydruk spisu gołębi (lub np. przyporządkowania) z zegara ESK z użyciem Kostki ESK. W rezultacie otrzymamy w bardzo szybki sposób spisy gołębi w formie papierowej i elektronicznej. Dane w wersji elektronicznej posłużą rachmistrzowi do szybkiego wczytania spisów gołębi do programu obliczeniowego. Dzięki temu spisy, które trafią do Okręgu, a później do Zarządu Głównego, będą na 100% identyczne z tym co jest wprowadzone do zegarów ESK hodowców. Nie będzie niespodzianek na pierwszym koszowaniu.

Przy okazji stosowania w/w sposobu wczytania spisów gołębi, program obliczeniowy wskaże także rachmistrzowi sytuacje błędne, np. powtórzenie tych samych numerów obrączek na spisie u tego samego hodowcy jak i na spisach innych hodowców.

6. Choć kolejna zaleta powinna automatycznie wynikać z tych wcześniej opisanych, jednakże chcemy ją wyraźnie podkreślić. Oszczędność czasu dla wszystkich! W przypadku zastosowania sugerowanego powyżej rozwiązania ze spisami gołębi żaden hodowca nie musi robić ręczne spisu gołębi, przepisywać go po 4-5 razy itd. Posiadając dane zapisane przez Kostkę ESK rachmistrz może szybko dodać je do programu obliczeniowego, a następnie dokonać wydruku spisów, które w wersji papierowej są niezbędne m.in. do Okręgu.

W przypadku list konkursowych nikt nie musi jeździć od razu po otwieraniu zegarów do rachmistrza i zawozić mu papierowych list zegarowych. Nie trzeba tracić czasu na dokładne sprawdzanie poprawności danych na liście konkursowej.

Do tego można dodać, że duża część z w/w czynności wiąże się z dodatkowymi wydatkami, czy to na paliwo do samochodu czy to za ksero, telefon itp. A więc oszczędności nie dotyczą tylko czasu, ale także finansów.

7. Po treści wcześniejszych opisów można było się domyśleć, że wspominany program obliczeniowy działa w formie strony internetowej. Chodzi o to, aby dostęp do programu był możliwy z każdego urządzenia (nawet z telefonu) z dostępem do Internetu. Dzięki temu nie trzeba go instalować, a dane zawsze są bezpieczne, ponieważ na serwerze hostingowym automatycznie tworzy się nawet kilka kopii zapasowych.

W przypadku programów obliczeniowych, które instaluje się na określonym komputerze, poważna awaria tego komputera najczęściej oznacza utratę wszystkich danych. W tym przypadku to rachmistrz musi pamiętać o regularnym tworzeniu kopii zapasowych i zapisywaniu ich w kilku miejscach na wypadek awarii jednego z nich. W przypadku programu działającego jako strona internetowa nie ma ryzyka, że coś zostanie utracone, ponieważ kopie zapasowe są tworzone automatycznie – nie musimy o tym pamiętać.

Kolejnym atutem jest łatwy sposób dokonywania aktualizacji w przypadku takiej formy programu. Wszelkich aktualizacji będzie dokonywał twórca programu obliczeniowego. Użytkownik w ogóle nic w tym zakresie nie będzie musiał robić.

Listy konkursowe oraz wszelkie wyliczenia współzawodnictw od razu mogą być dostępne w Internecie – to kolejna zaleta programu działającego w formie strony internetowej. Oczywiście o sposobie dostępu do list konkursowych (np. z hasłem lub bez) oraz ich wyglądzie (np. z podawaniem numerów obrączek lub ich zakryciem) będzie decydował rachmistrz. Program obliczeniowy umożliwia praktycznie każdy scenariusz udostępniania list konkursowych i ich wyglądu.

Kolejną rewolucyjną funkcją jest możliwość dostępu do programu obliczeniowego, oczywiście w określonym zakresie, dla każdego hodowcy. Hodowca otrzyma login i hasło, za pomocą których będzie mógł zalogować się na swoje Konto użytkownika w programie obliczeniowym (dalej zwane Konto hodowcy). W ramach Konta hodowcy można przeglądać statystyki osiągnięć swoich gołębi, a także tworzyć wszelkiego rodzaju zestawienia wyników. Nawet w trakcie trwania sezonu lotowego można wykonać np. symulację wyników do kategorii, aby sprawdzić, na których gołębiach trzeba się skupić, żeby jak najlepiej „zamknąć” daną kategorię. Natomiast po sezonie program obliczeniowy umożliwi w prosty sposób utworzenie zestawienia wyników w kategoriach, do wystaw itd. Co najważniejsze, wszystko na podstawie oficjalnych list konkursowych, które są w programie. Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek pomyłce. Nic nie trzeba przepisywać ręcznie! Nie trzeba prosić rachmistrza o jakiekolwiek dane, wszystko można zrobić samemu.

Na koniec tego wątku, dotyczącego strice programu obliczeniowego, chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że uzyskano zgodę Zarządu Głównego, a dokładnie Głównej Komisji Lotowej, na używanie programu obliczeniowego do tworzenia list konkursowych oraz innych związanych z nimi wyliczeń dla potrzeb PZHGP.

8. Stosowanie Kostki ESK, to dodatkowa forma ochrony przed próbami oszustw i dziwnych działań ze strony hodowców. Wszystkie czynności związane z drukiem wykonane w układzie ESK, do którego podłączona jest Kostka ESK, będą zapisywane na karcie pamięci. Dzięki temu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie możliwość zapoznania się z dodatkowymi danymi.

9. Wiele Oddziałów PZHGP w Polsce ma problem z obsadzeniem funkcji rachmistrza. Nie ma co się dziwić. Uwzględniając chociażby czas niezbędny na ręczne wpisywanie danych do programu obliczeniowego oraz przeciętne stawki wynagrodzenia, pracę rachmistrza można oceniać niemal jako charytatywną. A do tego duża odpowiedzialność i związany z tym stres. Człowiek nie jest nieomylny, przy ręcznej pracy zawsze pojawiają się błędy. Do tego należy dodać problem z aktualnie dostępnymi programami obliczeniowymi, które m.in. z powodu zastosowana starych technologii wymagają specjalnych szkoleń z ich obsługi. Nie każdy chce się tego podjąć, dlatego wiele osób nawet nie myśli o pełnieniu tej funkcji.

Wprowadzenie na rynek produktu jakim jest Kostka ESK i powiązanej jej z programem obliczeniowym „Górski” zmienia tę sytuację. Łatwy w obsłudze, intuicyjny program obliczeniowy oraz urządzenie, które sprawia, że z pracy rachmistrza znika niemal zupełnie ręczne wprowadzanie danych do programu, sprawia, że większa liczba osób poważnie pomyśli o objęciu tej funkcji. Jest to szczególnie ważne dla Oddziałów, w których chętnych do tej pracy brak.

10. Ostatnia z… najważniejszych zalet, to możliwość oszczędności finansowych. Korzystając z Kostek ESK, oprócz wszystkich wymienionych wyżej korzyści może zyskać oszczędność pieniędzy. Przykładowe kalkulacje przedstawimy w dalszej części artykułu, teraz tylko wspomnimy, że możliwość oszczędności wynika ze znacznego ograniczenia czasu pracy rachmistrza kiedy używane są Kostki ESK.

Ręcznie wpisywanie spisów gołębi, a później danych lotowych po każdym locie to około 60-70% czasu pracy rachmistrza w całym roku. Przy użyciu Kostek ESK czas przeznaczony na tą mozolną pracę może być skrócony nawet do kilku godzin w skali roku (zamiast kilkudziesięciu).

Kostka ESK z boku Kostka ESK z boku
 

Co zawiera zestaw?

Podstawowy zestaw Kostki ESK zawiera po jednej sztuce następujących elementów: Kostka ESK, karta pamięci SD, zasilacz, kabel do połączenia Kostki ESK z anteną wkładaniową ESK (lub innym elementem układu ESK do tego przeznaczonym).

Jest to kompletny zestaw, za pomocą którego można dołączyć Kostkę ESK do jednego układu ESK w czasie wkładania gołębi lub otwierania zegarów. Tak jak sugerowaliśmy wcześniej, najlepiej zakupić tyle zestawów ile posiadamy drukarek na punktach wkładań, tak aby nie doszło do sytuacji, że jakaś komisja drukuje listy bez użycia Kostki ESK.

Program obliczeniowy „Górski”

Oprócz odpowiedniej liczby zestawów Kostek ESK do korzystania z danych zgromadzonych za ich pomocą niezbędny jest program obliczeniowy „Górski”. Warto od razu zaznaczyć, że program obliczeniowy „Górski” można używać także bez powiązania z Kostką ESK, czyli w sposób tradycyjny, gdzie dane wprowadza się do niego ręcznie. Jest on w pełni funkcjonalnym programem, który można stosować do wszelkich obliczeń lotowych. Spełnia on wymogi regulaminów PZHGP, dzięki czemu może być używany do tworzenia pełnowartościowych list konkursowych.

Pomijając opis klasycznych funkcji takich jak dodawanie hodowców, lotów, wyników itd., poniżej opisujemy wybrane, najważniejsze jego funkcje ponadstandardowe:

1. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych dla gołębników. Dzięki interaktywnej mapie dostępnej w programie można precyzyjne wyznaczyć współrzędne geograficzne gołębnika bez wychodzenia z domu.

2. Łatwa weryfikacja (i możliwość korekty) współrzędnych geograficznych dla gołębników dzięki prezentacji ich lokalizacji na interaktywnej mapie.

3. Kreator współzawodnictw lotowych. Standardowo program jest przygotowany do obliczania współzawodnictw organizowanych przez PZHGP (np. GMP, Intermistrzostwo, kategorie). Dzięki kreatorowi współzawodnictw lotowych można jednak dodawać własne rywalizacje uwzględniające m.in. takie kryteria jak typowanie, seryjność, dystans lotu czy też płeć, wiek, a nawet barwę gołębi. Będzie można łatwo stworzyć np. takie współzawodnictwo: suma coefficientów serii 3 pierwszych gołębi z całości spisu, z wszystkich lotów do kat. A i AB, tylko dla rocznych samic o kolorze czerwonym. Bezsensowne? Może i tak, ale chodzi o to, że kreator współzawodnictw lotowych umożliwia tworzenie nawet bardzo złożonych rywalizacji.

4. Kreator osiągnięć, dzięki któremu w łatwy sposób można wygenerować czytelne wykazy osiągnięć lotowych gołębi czy też symulacje kategorii lotowych w czasie trwania sezonu. Ponadto za pomocą kreatora można bezproblemowo tworzyć gotowe zestawienia wyników do kategorii czy też wystaw, które po wydrukowaniu można złożyć do mistrzostw na każdym szczeblu związkowej rywalizacji. Kreator umożliwia m.in. niezwykle proste tworzenie bezbłędnych zestawień wyników do kategorii lotowych.

Co jest jednak najważniejsze! Dostęp do tej funkcji programu obliczeniowego będzie miał każdy hodowca po uzyskaniu swojego loginu i hasła. Nie trzeba będzie prosić o pomoc rachmistrza. Każdy będzie mógł to zrobić sam – bazując na oficjalnych wynikach lotowych wprowadzonych do programu obliczeniowego.

5. Program obliczeniowy odczytuje informacje o typowaniach gołębi na podstawie listy zegarowej (dla ESK, które takie informacje na liście zegarowej posiadają) lub na podstawie listy wkładaniowej (m.in. pierwsze 5 wkładanych gołębi do Intermistrzostwa, pierwsze 10 wkładanych gołębi do GMP). Program weryfikuje także czy hodowca poprawnie wykonał typowanie (np. czy gołąb znajduje się w „pierwszej 50” spisu gołębi).

6. Możliwość szybkiego dodawania do programu takich danych lotowych jak: spis gołębi, lista wkładaniowa, lista zegarowa stworzonych za pomocą Kostki ESK. Dzięki temu ilość danych, które trzeba wprowadzić do programu ręcznie ograniczona jest do minimum.

Oczywiście program obliczeniowy „Górski” umożliwia tworzenie danych, które będzie można zaimportować (dodać) do innych programów obliczeniowych dostępnych na rynku, np. w celu tworzenia wspólnych list konkursowych.

Program ten udostępniany jest na zasadzie rocznej licencji. Opłata licencyjna nie jest uzależniona od liczby osób zarządzających programem lub hodowców, którzy będą z niego korzystali.

Kalkulacje finansowe

Ceny podstawowego zestawu Kostki ESK oraz rocznej licencji na korzystanie z programu obliczeniowego „Górski” zostały tak dobrane, aby decydując się na ich zakup, w pierwszym sezonie ich używania nie były one droższe niż przeciętne wynagrodzenie rachmistrza, który pracuje w sposób tradycyjny (ręczne wpisywanie). W każdym kolejnym sezonie przewidziane są oszczędności wynikające z tego, że Kostki ESK kupuje się jednorazowo, a zyskuje się możliwość uzyskania oszczędności wynikających ze znaczącego zmniejszenia czasu pracy rachmistrza. Tak jak pisaliśmy powyżej, używanie Kostek ESK sprawia, że rachmistrz nie musi poświęcać kilkudziesięciu godzin pracy (w skali roku) na ręczne wpisywanie danych do programu. Dla ułatwienia przedstawmy przykładowe wyliczenie...

Do poniższych wyliczeń przyjęto, na podstawie statystyk zebranych przez producenta Kostki ESK, przeciętne wynagrodzenie rachmistrza w wysokości 3500zł za rok pracy. Ponadto na podstawie doświadczeń własnych (Stanisław Górski jest rachmistrzem w Oddziale Nowa Sól) oraz innych kolegów rachmistrzów, przyjęto, że ręcznie wprowadzanie danych do programu obliczeniowego zajmuje 60-70% całego, rocznego czas pracy rachmistrza. Ręczne wprowadzanie spisów gołębi dorosłych i młodych zajmuje około 20 roboczogodzin. Natomiast ręczne wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów (gołębie dorosłe i młode), przy średnim czasie pracy 6 godzin na jeden lot, daje kolejne 120 roboczogodzin. Podsumowując: na 60-70% rocznego czasu pracy rachmistrza składa się około 140 roboczogodzin.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe szacunki roboczogodzin nie uwzględniają sytuacji problematycznych, których przy ręcznym wpisywaniu danych jest najczęściej dużo. One generują kolejne roboczogodziny. Pomimo tego przyjmujemy powyższe wartości dla uproszczenia obliczeń oraz aby nie zostać posądzanym o zawyżanie wybranych liczb na swoją korzyść.

Uwzględniając powyższe można wyliczyć, że za 60% swojej pracy rachmistrz otrzymuje 2100zł. A więc 140 godzin ręcznego wpisywania danych do programu obliczeniowego kosztuje 2100zł. Za 1 roboczogodzinę wychodzi 15zł.

Przy użyciu Kostki ESK (zaokrąglając do pełnych godzin!), wprowadzenie spisów gołębi dorosłych i młodych trwa nie więcej niż 2 godziny. Natomiast wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów, przy założeniu 1 godziny pracy na 1 lot, daje 20 godzin. W sumie wychodzi 22 godziny pracy przy używaniu Kostek ESK do zgrywania danych. Biorąc nawet 2 razy większą stawkę za 1 godzinę pracy wprowadzania danych do programu, tj. 30zł, wychodzi kwota 660zł (22h x 30zł/h) za wprowadzenie danych przy użyciu Kostki ESK.

Oczywiście nie zapominajmy o pozostałych 40% rocznego czasu pracy, na które składają się wszystkie inne czynności poza ręcznym wpisywaniem danych do programu. Dla naszego przykładu 40% z 3500zł to 1400zł, które rachmistrz powinien otrzymać bez względu czy wprowadza dane do programu obliczeniowego ręcznie czy z użyciem Kostek ESK.

Podsumowując: przeciętnie rachmistrz otrzymuje 3500zł (2100zł + 1400zł) za rok pracy, w której około 140 godzin zajmuje ręczne wpisywanie danych. Przy zastosowaniu Kostki ESK rachmistrz mógłby np. otrzymywać 2060zł (660zł + 1400zł) za rok pracy, w której 140 godzin poświęconych na wprowadzenie danych do programu zostało zredukowane do 22 godzin. Bazując na powyższym przykładzie mamy (naszym zdaniem uczciwą) oszczędność 1440zł (3500zł – 2060zł) w skali roku.

Koszt jednego podstawowego zestawu Kostki ESK kosztuje 250zł brutto. Przyjmijmy, że Oddział ma 3 Sekcje, a w każdej z nich pracują po 2 komisje lotowo-zegarowe. W sumie jest 6 drukarek, a więc potrzebnych jest 6 zestawów Kostki ESK. Ponadto należy zakupić licencję programu obliczeniowego za 600zł brutto. Sumaryczny koszt wynosi 6 x 250zł + 600zł = 2100zł brutto.

Być może w pierwszym roku wprowadzania Kostek ESK do Oddziału (przy założeniu w/w liczb z przykładu) „wyjdzie się na zero”, jednakże w kolejnym sezonie, i każdym następnym, powinna być oszczędność, ponieważ zostaje nam jedynie koszt rocznej licencji programu. Za Kostki ESK płaci się przecież jednorazowo.

To co chcielibyśmy jasno podkreślić, to fakt, że producent Kostki ESK nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat związanych z aktualizacjami programu obliczeniowego „Górski”. Wszystkie niezbędne poprawki i aktualizacje będą realizowane w ramach zakupionej licencji, bez dodatkowych opłat.

Jak więc widać, stosowanie Kostki ESK, to nie tylko korzyści niematerialne, ale w dłuższym czasie oszczędność pieniędzy, które można przeznaczyć na inny cel.

Właściciel

Właścicielem marki Kostki ESK oraz programu obliczeniowego „Górski” jest firma Akmesoft Stanisław Górski z Nowej Soli, wydawca czasopisma Poradnik Hodowcy oraz twórca i właściciel licznych stron internetowych dla hodowców gołębi pocztowych, m.in. serwisu oddzial.com oraz mojerodowody.pl.

Stanisław Górski jest hodowcą gołębi pocztowych należy do PZHGP Oddział 0362 Nowa Sól, Okręg Zielona Góra. W bieżącej kadencji 2016-2018 pełni on funkcję wice Prezesa ds. finansowych. Jest on także rachmistrzem w Oddziale Nowa Sól.

Dodatkowe informacje i zamówienia

Więcej informacji o urządzeniu Kostka ESK oraz programie obliczeniowym „Górski” można znaleźć na stronie internetowej www.KostkaESK.pl. Ponadto zachęcamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego:

tel. +48 793 933 532 - Rafał
tel. +48 782 647 937 - Stanisław
tel. +48 536 232 300 - biuro

Prosimy o kontakt w godzinach pracy firmy:
od poniedziałku do piątku, 9:00 – 16:00

14.03.2018r. Wysyłki...

Z radością informujemy, że w dniach 12-14.03.2018r. realizowaliśmy wysyłki zestawów Kostek ESK do Oddziałów (i nie tylko), które do tej pory zamówiły Kostki ESK oraz program obliczeniowy "Górski". Poniżej prezentujemy zdjęcie Kostek ESK gotowych do wysyłki w dniu 12.03.2018r.

Pełna wersja programu obliczeniowego

W weekend (17-18.03.2018r.) czwartek i piątek (15-16.03.2018r.) Oddziałom, które zakupiły Kostki ESK i program obliczeniowy "Górski" zostaną udostępnione dane dostępowe do pełnej wersji programu obliczeniowego. Dane dostępowe zostaną wysłane na e-mail, a o jego wysłaniu poinformujemy w wiadomości SMS.

Dodaniem archiwalnych danych z sezonu lotowego 2017 (m.in. hodowców, gołębi, wyników lotowych) do programu obliczeniowego "Górski" zajmie się firma Akmesoft Stanisław Górski w ramach opłaty licencyjnej za program obliczeniowy. Szczegóły dotyczące przekazania archiwalnych danych zostaną podane na "Stronie startowej" w pełnej wersji programu obliczeniowego.

Wysyłka Kostek ESK

26.02.2018r. Aktualności...

Pierwsze zamówienia będą wysyłane po 10 marca.
Na dzień 26.02.2018r. stan niezamówionych Kostek ESK w magazynie wynosi:
54 szt. Kostek ESK równoległych
37 szt. Kostek ESK szeregowych

Dementujemy…

W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że program obliczeniowy „Górski” nie będzie umożliwiał eksportu danych lotowych niezbędnych do tworzenia wspólnych list konkursowych (np. rejonowych, okręgowych). To nieprawda.

Chcemy wyraźnie napisać, że w programie obliczeniowym "Górski" można eksportować dane, które przyjmą programy pana Siedlaczka czy też Wojtasioka.

Ponadto informujemy oficjalnie, że udostępnimy własny program obliczeniowy do tworzenia wspólnych list konkursowych na podstawie danych z różnych programów obliczeniowych i/lub na podstawie gotowych list konkursowych.

Nie ma więc ryzyka, że Oddział korzystający z programu obliczeniowego „Górski” nie będzie mógł przekazać danych do utworzenia wspólnej listy konkursowej. Żadnego Oddziału nie pozostawimy tzw. „na lodzie” jeśli chodzi o temat wspólnych list konkursowych.

Dodatkowe zabezpieczenia

W ostatnim numerze pisaliśmy o zabezpieczeniach przed ingerencją w treści zapisanych danych. Informowaliśmy, że dane zapisywane na Kostce ESK są m.in. szyfrowane. Dodatkowo bardzo poważnie rozważamy wprowadzenie blokady do programu obliczeniowego, dzięki której dane lotowe z listy zegarowej, wprowadzone do programu automatycznie (zczytane przez Kostkę ESK), nie będą mogły być ręcznie zmieniane. A więc tego co zapisze Kostka ESK nie będzie mógł zmienić nikt, nawet rachmistrz. Wynika to z tego, że danych tych na 100% nie trzeba korygować. Tylko dane lotowe wprowadzane do programu ręcznie (dla hodowców lotujących na „gumki”) będzie można poprawiać.

Pomoc i wskazówki...

Mamy początek marca. Do sezonu lotowego zostało jeszcze wystarczająco dużo czasu, więc zachęcamy do wprowadzenia rewolucyjnego systemu jakim są Kostki ESK oraz program obliczeniowy „Górski” na sezon 2018.

Oprócz pomocy związanej z Kostkami ESK oraz programem obliczeniowym (instrukcje obsługi, filmy i materiały szkoleniowe) będziemy także udzielać szeregu rad dotyczących pracy rachmistrza. Wiemy, że jest wiele nowych osób, które dopiero zaczynają swoją pracę jako „obliczeniowiec”, więc z chęcią podzielimy się swoją wiedzą także w tym zakresie.

W tym miejscu napiszemy o pierwszej z nich, a dokładnie opiszemy jak w Oddziale Nowa Sól, gdzie rachmistrzem jest Stanisław Górski, rozwiązana zostanie kwestia zdawania spisów gołębi i jednocześnie zbierania danych do programu obliczeniowego. Jak wiemy, regulaminy PZHGP precyzują, że hodowcy powinni zdać swój spis gołębi w Oddziale do 15 kwietnia 2018r. W związku z tym w Oddziale Nowa Sól ogłoszono, że w dniu 7 kwietnia (sobota) wszyscy hodowcy mają obowiązek przyjechać na swoje punkty wkładań razem z zegarem ESK, do którego są wprowadzone gołębie, które są zgłaszane do lotów w sezonie 2018. Co ważne, hodowcy, którzy używają zegarów ESK, nie muszą przywozić papierowych, ręcznych spisów gołębi.

Zebrania hodowców na różnych punktach wkładań odbędą się o innych godzinach (np. 9:00, 13:00 i 17:00), tak aby rachmistrz mógł uczestniczyć w procesie zgrywania spisów gołębi (choć nie jest to obowiązkowe). Organizując to w powyższy sposób, w jednym dniu zostanie wykonane: 1. wydruk protokołów przyporządkowania z zegarów ESK hodowców z użyciem Kostek ESK. Dzięki temu na kartach pamięci zapisane zostaną dane, dzięki którym do programu obliczeniowego automatycznie zostaną wgrane spisy gołębi hodowców. Przy okazji tego wydruku, jeśli skorzystamy z trójwarstwowego papieru samokopiującego, otrzymamy trzy egzemplarze spisu gołębi, które można przekazać do archiwum Oddziału, Okręgu i Zarządu Głównego; 2. w tym samym dniu „skarbnicy sekcyjnii” mogą zebrać pieniądze od hodowców: składki oraz zapłatę za spisy gołębi; 3. w tym samym dniu można zrealizować inne przedsezonowe tematy, mając do dyspozycji wszystkich hodowców.

Wyżej wymieniona propozycja ma kilka punktów newralgicznych. Oto one: 1. jak napisaliśmy powyżej, konieczne jest, aby w dniu 7 kwietnia hodowcy mieli wpisane do swoich zegarów ESK gołębie, które zgłaszają do sezonu lotowego. Najważniejsze są: numer obrączki rodowej, płeć i ewentualnie barwa. W tym dniu gołębie nie muszą mieć przypisanych obrączek elektronicznych!

Ważne jest, aby po 7 kwietnia hodowca nie dokonywał żadnych zmian w spisie gołębi w swoim zegarze ESK. Trzeba to hodowcom wyraźnie zaznaczyć. Można przypisać obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Oczywiście twórcy programu obliczeniowego „Górski” zabezpieczyli się na taką ewentualność (czyt. zmianę spisu gołębi w zegarze ESK po 7 kwietnia) – informacje na temat tego zabezpieczenia zostaną przekazane rachmistrzom korzystającym z programu obliczeniowego „Górski” wraz z innymi materiałami szkoleniowymi.

2. Kolejna kwestia, to pieczątka weterynarza na spisie gołębi. Większość hodowców z Oddziału Nowa Sól korzysta z usług 2-3 lekarzy weterynarii. Lekarze Ci odnotowują sobie, którzy hodowcy wykonali szczepienie gołębi. Po zebraniu wszystkich spisów gołębi, jedna osoba przekazuje je lekarzowi, który na podstawie własnych notatek, podbijała spisy gołębi. W ten sposób można nie wymagać od hodowców papierowego spisu gołębi, a tym samym pieczątki weterynarza.

Wiemy, że nie wszystkie Oddziały tak działają w tym zakresie. Najczęściej każdy hodowca sam musi zadbać o pieczątkę weterynarza. W takim przypadku proponujemy dwa rozwiązania: 1. mając jedną kopię wydruku spisu gołębi z dnia 7 kwietnia udać się do lekarza, który postawi pieczątkę. 2. wykonać jednak jeden egzemplarz spisu gołębi w formie papierowej przed 7 kwietnia, opieczętować go i przekazać na zabraniu 7 kwietnia. Pieczątka weterynarza wystarczy jak będzie na jednym spisie gołębi, który musi posiadać kierowca podczas transportu gołębi.

3. Kwestią problematyczną może być też forma spisu gołębi jaki musi trafić do archiwum Okręgu i Zarządu Głównego. W dniu 7 kwietnia będą drukowane protokoły przyporządkowania. Choć zawierają one w sobie te same informacje co klasyczny spis gołębi, to jednak dopuszczamy możliwość, że Okręg lub Zarząd Główny nie będzie honorował takiej formy spisu gołębi. W tej kwestii wystosowaliśmy oficjalne pismo do Zarządu Głównego, aby określić czy format protokołu przyporządkowania wystarczy jako spis gołębi. Po otrzymaniu tej informacji poinformujemy o tym fakcie.

Gdybyśmy nawet otrzymali negatywną odpowiedź, to informujemy, że program obliczeniowy „Górski” posiada funkcję wydruku spisu gołębi w określonym, klasycznym formacie. A więc po wprowadzaniu do programu obliczeniowego danych, zczytanych przez Kostkę ESK, można będzie wydrukować spis gołębi według określonego formatu, który na 100% zaakceptuje Okręg i Zarząd Główny.

Ponadto rachmistrzom korzystającym z programu obliczeniowego „Górski”, wraz z innymi materiałami szkoleniowymi, przekażemy informacje jak podłączyć i skonfigurować drukarkę igłową z wejściem USB (nawet tych starych typów) do komputera w celu możliwości realizacji wydruku na wielowarstwowym papierze samokopiującym.

4. W przypadku hodowców lotujących na zegary tradycyjne (tzw. na „gumki”), muszą oni 7 kwietnia przynieść chociaż jeden spis gołębi, na podstawie którego rachmistrz wprowadzi ręcznie dane do programu obliczeniowego. Kolejne egzemplarze będzie można wydrukować już z programu.


24.02.2018r. Dostęp do programu na poziomie "HODOWCA"

Program obliczeniowy "Górski" umożliwia dostęp do własnych danych lotowych każdemu hodowcy. W związku z prośbami udostępniamy wersję demo programu z dostępem na poziomie hodowcy:

Adres: www.WynikiLotow.pl
login: hodowca
hasło: demo

W dniach 26-28 lutego będą rozsyłane dane dostępowe do programu obliczeniowego na poziomie rachmistrza do osób, które wyraziły chęć otrzymania takiego dostępu.


22.02.2018r. Uwaga! Obniżka cen!!!

W rozmowach telefonicznych informowaliśmy, że jeśli na korzystanie z programu obliczeniowego "Górski" zdecyduje się określona liczba Oddziałów, to w przyszłym roku obniżymy cenę licencji...

Z radością informujemy, że już w tym roku liczba Oddziałów zdecydowanych na korzystanie z naszego programu osiągnęła wymagany limit, aby wprowadzić obniżkę cen. Licencja programu obliczeniowego na jeden sezon kosztuje teraz nie 600zł, lecz 499zł. W przyszłym roku oraz kolejnych latach nie zamierzamy zmieniać tej ceny.

Ponadto przy zakupie programu obliczeniowego "Górski" i Kostek ESK udzielamy rabatu. Za każdą zakupioną Kostkę ESK odejmiemy 50zł od ceny programu!

Przykład:

Jeśli Oddział zamawia 8 Kostek ESK oraz program obliczeniowy, to
8 szt. x 250 zł/szt. + 499zł/licencja - rabat(8 szt. x 50zł/szt) = 2000zł + 99zł/licencja = 2099zł
(w/w ceny są cenami brutto)


21.02.2018r. Prezentacja programu obliczeniowego "Górski"

Zapraszamy do obejrzenia filmu z prezentacją programu obliczeniowego "Górski" -> patrz poniżej...

Komunikat 1 - dla osób chętnych na samodzielne sprawdzenie programu

Osoby, które chciałyby samodzielnie sprawdzić działanie programu obliczeniowego "Górski" proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@poradnikhodowcy.pl z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • numer i nazwa Oddziału + Okręg
 • lista Sekcji należących do Oddziału

Po otrzymaniu powyższych danych utworzymy Konto rachmistrza w programie obliczeniowym. Informacje o danych dostępowych (tj. login i hasło) prześlemy na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie, oraz poinformujemy o tym fakcie SMSem.

Komunikat 2 - dla Oddziałów zdecydowanych na kupno Kostek ESK i programu

Oddziały zdecydowane na kupno Kostek ESK i programu obliczeniowego "Górski" prosimy o jak najszybsze składanie oficjalnych zamówień.

Zainteresowanie Kostkami ESK i programem jest tak duże, że mamy obawy, że 250 sztuk, które do tej pory wyprodukowaliśmy może nie wystarczyć i będziemy musieli zamówić kolejną partię. Produkcja jednej partii trwa około 1 miesiąc, więc jeśli będzie potrzeba domówienia, chcemy zrobić to jak najszybciej.

Zamówienia prosimy składać telefonicznie:
tel. +48 793 933 532 - Rafał
tel. +48 782 647 937 - Stanisław
tel. +48 536 232 300 - biuro
lub poprzez wiadomość e-mail na adres: redakcja@poradnikhodowcy.pl

Informacje niezbędne do złożenia zamówienia to:

 • liczba Kostek ESK szeregowych (np. Tauris, Tipes)
 • liczba Kostek ESK równoległych (np. AMC, Benzing, Bricon, Mega, Unikon, Vizion)
 • numer i nazwa Oddziału
 • Okręg
 • lista Sekcji
 • imię i nazwisko zamawiającego
 • adres do wysyłki
 • dane do faktury / rachunku
 • wybrany sposób płatności. Płatność możliwa jest na dwa sposoby:
  1. Przedpłata na konto bankowe na podstawie faktury pro-forma
  2. Za pobraniem w chwili odbioru paczki

Pierwsze zamówienia będą wysyłane po 10 marca.

Prosimy o dobre przeliczenie liczby Kostek EKS przed złożeniem zamówienia. Kostki ESK zawsze można domówić, jednakże ze względu na wspomniane ryzyko wyczerpania aktualnych zapasów magazynowych, może zaistnieć sytuacja, że na domówione Kostki ESK trzeba będzie poczekać.

Film...


31.01.2018r. Kostka ESK – rewolucja w tworzeniu list konkursowych. Pytania i odpowiedzi - CZĘŚĆ 2

W dniu 11.01.2018r. na stronie internetowej www.KostkaESK.pl opublikowaliśmy zaktualizowaną, pierwszą część artykułu pt. „Kostka ESK – rewolucja w tworzeniu list konkursowych - CZĘŚĆ 1”. Ponadto w dniu 13.01.2018r. przeprowadzaliśmy prezentację podczas 67. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Sosnowcu. Osoby, które chciałyby zapoznać się z tym artykułem oraz filmem z prezentacji informujemy, że znajdują się one poniżej.

Celem naszych dotychczasowych działań było zarówno pokazanie nowego produktu, który wprowadzamy na gołębiarski rynek, ale przede wszystkim wysłuchanie pytań, opinii oraz sugestii. Bardzo dziękujemy za wszystkie przeprowadzone rozmowy, zadane pytania oraz uwagi. Mieliśmy świadomość, że nie o wszystkim uda nam się napisać w pierwszej części, dlatego kontynuujemy temat i uzupełniamy wiedzę na temat Kostki ESK oraz programu obliczeniowego „Górski”.

Jakie marki ESK obsługuje Kostka ESK?

Kostka ESK umożliwia zapisanie danych ze wszystkich ogólnie znanych marek ESK. Są to m.in. AMC, Benzing, Bricon, Mega, Tauris, Tipes, Unikon, Vizion. Mamy nadzieję, że żadnego nie pominęliśmy przy wymienianiu. Najważniejsze jest to, że wszystkie systemy konstatowania do realizacji funkcji druku korzystają z portu równoległego (np. AMC, Benzing, Bricon, Mega, Unikon, Vizion) lub portu szeregowego (np. Tauris, Tipes). Kostka ESK obsługuje zarówno porty równoległe jak i szeregowe. A więc nawet gdyby okazało się, że o jakieś marce ESK powyżej zapomnieliśmy, to jeśli nie stosuje ona innego portu do drukowania (na 99% nie stosuje), to Kostka ESK na pewno go obsłuży.

Niestety, aby obsłużyć zarówno port równoległy jak i szeregowy nie wystarczy zastosowanie np. przejściówki z jednego rodzaju portu na drugi. Dlatego istnieją dwa rodzaje Kostek ESK, jedna dla ESK z portami równoległymi oraz druga dla ESK z portami szeregowymi. Wynik ich działania jest identyczny, pomimo tego, że urządzenia te różnią się delikatnie wyglądem, a przede wszystkim zawartością zastosowanego układu elektronicznego i oprogramowania.

Oczywiście na zapis danych przez Kostkę ESK nie ma wpływu konkretny model systemu konstatującego danej marki, np. Benzing Express, Express G2, M1, Top (Atis) czy też wersja oprogramowania. Każdy model i każda wersja oprogramowania jest poprawnie obsługiwana.

Na załączonych do artykułu zdjęciach prezentujemy obydwie Kostki ESK: dla ESK korzystających z portów równoległych (ta większa, wymiary: 115mm x 85mm x 38mm) oraz tych, które wykorzystują przy druku porty szeregowe (ta mniejsza, wymiary: 85mm x 75mm x 38mm). Co jest ważne, Kostek ESK nie idzie ze sobą pomylić. Po prostu „szeregowej” Kostki ESK nie ma fizycznej możliwości podłączyć do „równoległego” układu ESK na punkcie wkładaniowym/zegarowym. Analogicznie jest dla „równoległej” Kostki ESK i „szeregowego” układu ESK.

Kostka ESK "szeregowa"

Kostka ESK szeregowa widok ogólny Kostka ESK szeregowa widok z góry

Kostka ESK "równoległa"

Kostka ESK równoległa widok ogólny Kostka ESK równoległa widok z góry

Jak podłączać Kostkę ESK?

W przypadku większości układów ESK urządzenie podłącza się między antenę wkładaniową ESK (tzw. matkę) a drukarkę. W przypadku układów ESK, gdzie drukarkę podłącza się w inny sposób niż do anteny wkładaniowej ESK, Kostka ESK zawsze jest podłączona między drukarkę a element, z którym standardowo się ona łączy, np. w przypadku ESK marki Vizion Kostka ESK występuje pomiędzy drukarką a zegarem ESK.

Program obliczeniowy „Górski”

W poprzedniej części artykułu mało napisaliśmy na temat programu obliczeniowego „Górski”. Chcielibyśmy teraz to nadrobić.

Przypomnijmy, że program obliczeniowy „Górski” można używać także bez powiązania z Kostką ESK, czyli w sposób tradycyjny, gdzie dane wprowadza się do niego wyłącznie ręcznie. Jest on w pełni funkcjonalnym programem, który można stosować do wszelkich obliczeń lotowych. Spełnia on wymogi regulaminów PZHGP, dzięki czemu może być używany do tworzenia pełnowartościowych list konkursowych.

Pomijając opis klasycznych funkcji takich jak dodawanie hodowców, lotów, wyników itd., poniżej opisujemy wybrane, najważniejsze jego funkcje ponadstandardowe:

1. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych dla gołębników. Dzięki interaktywnej mapie dostępnej w programie można precyzyjne wyznaczyć współrzędne geograficzne gołębnika bez wychodzenia z domu.

2. Łatwa weryfikacja (i możliwość korekty) współrzędnych geograficznych dla wszystkich gołębników dzięki prezentacji ich lokalizacji na interaktywnej mapie.

3. Kreator współzawodnictw lotowych. Standardowo program jest przygotowany do obliczania współzawodnictw organizowanych przez PZHGP (np. GMP, Intermistrzostwo, kategorie). Dzięki kreatorowi współzawodnictw lotowych można jednak dodawać własne rywalizacje uwzględniające m.in. takie kryteria jak typowanie/seryjność, dystans lotu czy też płeć, wiek, a nawet barwę gołębi. Będzie można łatwo stworzyć np. takie współzawodnictwo: suma coefficientów serii 3 pierwszych gołębi z całości spisu, z wszystkich lotów do kat. A i B, tylko dla rocznych samic o kolorze czerwonym. Bezsensowne? Może i tak, ale chodzi o to, że kreator współzawodnictw lotowych umożliwia tworzenie nawet bardzo złożonych rywalizacji.

4. Kreator osiągnięć, dzięki któremu w łatwy sposób można wygenerować czytelne wykazy osiągnięć lotowych gołębi czy też symulacje kategorii lotowych w czasie trwania sezonu. Ponadto za pomocą kreatora można bezproblemowo tworzyć gotowe zestawienia wyników m.in. do kategorii, wystaw, konkursu redakcji „Hodowcy” czy też „Poradnika Hodowcy”, które po wydrukowaniu można złożyć do mistrzostw na każdym szczeblu związkowej rywalizacji. Kreator umożliwia m.in. niezwykle proste tworzenie bezbłędnych zestawień wyników do kategorii lotowych.

Co jest jednak najważniejsze! Dostęp do tej funkcji programu obliczeniowego będzie miał każdy hodowca po uzyskaniu loginu i hasła do swojego Konta hodowcy. Hodowca nie będzie więc uzależniony od rachmistrza. Jeśli tylko będzie chciał, to będzie mógł to zrobić sam – bazując na oficjalnych wynikach lotowych wprowadzonych do programu obliczeniowego.

5. Program obliczeniowy „Górski” odczytuje informacje o typowaniach gołębi na podstawie listy zegarowej (dla ESK, które takie informacje na liście zegarowej posiadają) lub na podstawie listy wkładaniowej (m.in. „pierwsze 5” wkładanych gołębi do Intermistrzostwa, „pierwsze 10” wkładanych gołębi do GMP). Program weryfikuje także czy hodowca poprawnie wykonał typowanie (np. czy gołąb znajduje się w „pierwszej 50” spisu gołębi).

6. Możliwość szybkiego dodawania do programu takich danych lotowych jak: spis gołębi, lista wkładaniowa, lista zegarowa stworzonych za pomocą Kostki ESK. Dzięki temu ilość danych, które trzeba wprowadzić do programu ręcznie ograniczona jest do minimum.

Oczywiście program obliczeniowy „Górski” umożliwia tworzenie danych, które będzie można zaimportować (dodać) do innych programów obliczeniowych dostępnych na rynku, np. w celu tworzenia wspólnych list konkursowych (np. rejonowych, okręgowych).

Na początku lutego planowane jest uruchomienie wersji pokazowej programu obliczeniowego „Górski”. Zainteresowanym osobom będziemy udostępniać bezpośredni dostęp do programu, więc będzie można osobiście sprawdzić jego wygląd i działanie. Informacja o udostępnieniu programu obliczeniowego „Górski” pojawi się na stronie www.KostkaESK.pl

Czy w Oddziale nie będzie potrzebny już rachmistrz? Kto będzie odpowiedzialny za wyniki?

W tym miejscu musimy uderzyć się w pierś i przeprosić. Przyznajemy, w naszym poprzednim artykule o Kostce ESK zbyt mocno skupiliśmy się na zaletach Kostki ESK i automatycznie mocno obniżyliśmy znaczenie funkcji rachmistrza. To był nasz błąd, ponieważ pomimo użycia Kostek ESK, które wyręczą rachmistrza z ręcznego wpisywania danych do programu obliczeniowego to i tak jego rola wciąż będzie duża. Wciąż trzeba będzie m.in. wydrukować listy konkursowe czy też spisy gołębi, wysłać je do Okręgu w wersji papierowej i elektronicznej itd. A więc rachmistrz w Oddziale musi być. Wynika to ponadto z regulaminów PZHGP. Tak jak było do tej pory, to on będzie odpowiadał za wyniki.

Rachmistrz to postać fundamentalna dla każdego Oddziału. Kostka ESK ma być pomocą dla niego. Oczywiście Kostki ESK dają możliwość generować szybko wyniki już na poziomie Sekcji, jednakże wciąż jedna osoba będzie za to odpowiedzialna.

Czy twórca Kostki ESK i programu obliczeniowego „Górski” daje jakąś gwarancję?

Oczywiście, że tak. Jeśli wszystko będzie robione według instrukcji Kostki ESK oraz programu obliczeniowego, to bierzemy odpowiedzialność za poprawność zapisanych danych oraz wygenerowanych na ich podstawie wyników.

Przypomnijmy, jedną z największych zalet korzystania z Kostki ESK jest gwarancja braku błędów na liście konkursowej i w pozostałych obliczeniach wyników. Program obliczeniowy korzysta z tych samych danych, które są drukowane na papierowych listach zegarowych. Dane są identyczne, więc nie ma możliwości, aby przy obliczaniu wyników trafiły do niego inne dane.

Jeśli w Oddziale nie ma hodowców, którzy lotują na zegary analogowe (tzw. zegar „na gumki”, zegar na korbę), to nie wprowadza się ręcznie ani gołębi, ani czasu ich przylotu. Nie ma więc miejsca, w którym może nastąpić pomyłka. Jeśli natomiast w Oddziale są tacy hodowcy, to niestety ich dane lotowe do programu obliczeniowego trzeba wprowadzić ręcznie.

Ponadto program obliczeniowy „Górski” będzie pilnował poprawności wprowadzanych danych i jeśli będzie to konieczne, to będzie sygnalizował rachmistrzowi sytuacje błędne, np. powtórzenie tych samych numerów obrączek na spisie u tego samego hodowcy jak i na spisach innych hodowców, typowanie gołębia spoza „pierwszej 50” spisu gołębi itd.

Czy Kostka ESK posiada zabezpieczenia przed ingerencją w treść zapisanych danych?

Tak, są odpowiednie zabezpieczenia. Dane zapisywane na Kostce ESK są m.in. szyfrowane, więc w prosty sposób nie można manipulować danymi. Oczywiście gwarancji, że nikt nie będzie próbował tam "szperać" dać nie można, dlatego istnieją dodatkowe zabezpieczenia, które sprawiają, że nawet niewielka manipulacja danymi od razu będzie widoczna. Z wiadomych przyczyn szczegółów dotyczących zabezpieczenia danych przed manipulacją nie będziemy podawać do publicznej wiadomości.

Poza tym, patrząc na ten problem z innej strony, jeśli ktoś chce manipulować danymi, to nie są mu do tego potrzebne Kostki ESK. Problem jest tak na prawdę sztuczny, ponieważ największe możliwości manipulacji wynikami są właśnie przy ich ręcznym wpisywaniu do programu. Ponadto, nawet jeśli jakimś cudem ktoś dokona manipulacji w danych zapisanych przez Kostkę ESK, to wszystko wyjdzie i tak przy weryfikacji wyników po sezonie, np. przy porównaniu listy konkursowej z listą zegarową hodowcy. Tutaj nie da się oszukać.

Do programu obliczeniowego mogą mieć też dostęp hodowcy. Czy nie ma ryzyka manipulacji danymi z ich strony?

Hodowca, który będzie miał dostęp do programu za pomocą swojego Konta hodowcy będzie mógł tylko i wyłącznie generować różne wykazy osiągnięć gołębi i zestawień wyników. Nie będzie miał możliwości dokonywania zmian w danych lotowych. Tylko rachmistrz będzie mógł dokonywać zmian w danych lotowych - jeśli będzie to niezbędne, a przy użyciu Kostki ESK nie powinno być.

Oczywiście poziom dostępu hodowcy w programie będzie ograniczony tylko do danych o jego gołębiach i ich wyników. Danych innych hodowców nie będzie można „podglądać”.

Czy istnieje ryzyko utraty danych z programu obliczeniowego?

Jak już pisaliśmy, program obliczeniowy działa w formie strony internetowej. Chodzi o to, aby dostęp do programu był możliwy z każdego urządzenia (nawet z telefonu) z dostępem do Internetu. Dzięki temu nie trzeba go instalować, a dane zawsze są bezpieczne, ponieważ na serwerze hostingowym automatycznie tworzy się nawet kilka kopii zapasowych.

W przypadku programów obliczeniowych, które instaluje się na określonym urządzeniu (czyt. komputerze), poważna awaria tego komputera najczęściej oznacza utratę wszystkich danych. W tym przypadku to rachmistrz musi pamiętać o regularnym tworzeniu kopii zapasowych i zapisywaniu ich w kilku miejscach na wypadek awarii jednego z nich. W przypadku programu działającego jako strona internetowa nie ma ryzyka, że coś zostanie utracone, ponieważ kopie zapasowe są tworzone automatycznie – nie musimy o tym nawet pamiętać.

W jaki sposób będą publikowane listy konkursowe?

Listy konkursowe oraz wszelkie wyliczenia współzawodnictw od razu mogą być dostępne w Internecie – to kolejna zaleta programu działającego w formie strony internetowej. Oczywiście o sposobie dostępu do list konkursowych (np. z hasłem lub bez) oraz ich wyglądzie (np. z podawaniem numerów obrączek lub ich zakryciem) będzie decydował rachmistrz. Program obliczeniowy umożliwia praktycznie każdy scenariusz udostępniania list konkursowych i ich wygląd.

Czy program obliczeniowy poprawnie przeliczy współzawodnictwa z typowaniem gołębi jeśli hodowca nie zaznaczy typowanych gołębi w swoim zegarze ESK tylko dopisze je ręcznie na liście zegarowej? Co się stanie jak hodowca pomyli literki przy zaznaczaniu gołębi typowanych?

Jeśli hodowca w swoim zegarze ESK zaznaczy gołębie typowane, to program obliczeniowy je odczyta i poprawnie zaznaczy. Jeśli hodowca nie zaznaczy gołębi typowanych, to rachmistrz może je zaznaczyć ręcznie w programie.

Natomiast jeśli hodowca (lub nawet rachmistrz) zaznaczy typowanie gołębie źle, to niestety, efekt będzie taki sam jak w innych programach. W tej kwestii program obliczeniowy zasygnalizuje, że np. na liście Jana Kowalskiego gołąb z pozycji 4 jest zaznaczony literką D (gdzie przeliczane współzawodnictwo korzysta z oznaczeń np. literką T). Oczywiście w każdej chwili można dokonać ręcznej korekty, aby wszystko było prawidłowo.

Jeśli w czasie drukowania list startowych czy też zegarowych dojdzie do sytuacji awaryjnej (np. zacięcie papieru w drukarce) i konieczne będzie wydrukowanie list ponownie, to czy nie dojdzie do zdublowania liczby gołębi na liście konkursowej? Czy gołębie tego hodowcy nie pojawią się na liście podwójnie?

Program posiada zabezpieczenia na takie ewentualności. Lista zegarowa może być wydrukowana nawet kilka razy, a do programu i tak przyjęty zostanie tylko jeden „komplet” danych. Niedopuszczalne jest, aby gołębie pojawiły się podwójnie.

Czy program uwzględnia dyferencję czasu zegara ESK?

Tak, program uwzględnia dyferencje czasu. Będąc bardziej precyzyjnym dodajmy, że program obliczeniowy „Górski” uwzględnia sytuacje kiedy zegar ESK spóźnia się (tzn. pokazuje wcześniejszą godzinę niż zegar satelitarny). Wtedy do czasu przylotu gołębi dodaje się różnicę, którą określa dyferencja. W sytuacji kiedy zegar ESK śpieszy się (pokazuje późniejszą godzinę niż zegar satelitarny), od czasu przylotu gołębia oczywiście nie odejmuje się dyferencji.

Pytań tego typu można by zadać wiele, więc chcielibyśmy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że program obliczeniowy „Górski” przy wyliczeniach wyników jest zgodny z wszystkimi regulaminami PZHGP, więc spełnia wszelkie tego typu wymagania. Dla przykładu: odpowiednio uwzględnia konstatowanie w czasie przerwy nocnej w czasie tzw. lotu z „nocowaniem”; przy spadku szybkości przybyłych gołębi poniżej 750m/s kolejność gołębi ustala według wzoru przewidzianego przez regulamin lotowo-zegarowy itd.

Co więcej, program obliczeniowy jeśli tylko będzie miał niezbędne dane, to wykona o wiele więcej. Jeśli na liście zegarowej będzie informacja o kolejności koszowania gołębi, to program skorzysta z nich i sam zatypuje „pierwsze 5” gołębi do Intermistrzostwa oraz „pierwsze 10” gołębi do GMP. Jeśli będą zaznaczone typowane gołębie, to program także je wykorzysta. Oczywiście w obydwóch tych sytuacja program także dokona sprawdzenia czy typowane gołębi, które zostały zakoszowane jako „pierwsze 10” są gołębiami z „pierwszej 50” spisu gołębi.

Czy dane zapisane przez Kostkę ESK można wykorzystać w innych programach obliczeniowych, np. pana Siedlaczka lub Wojtasioka?

Wciąż zastanawiamy się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Technicznie nie ma problemu, aby coś takiego wykonać. Problemem jest dla nas brak możliwości wzięcia odpowiedzialności za poprawne wykorzystanie danych zapisanych przez Kostkę ESK w innych programach obliczeniowych. Chcemy uniknąć sytuacji, w której ktoś będzie nas obwiniał za ewentualne błędy, za które będzie odpowiedzialny obcy program obliczeniowy.

Chcemy dać gwarancję poprawności tworzenia list konkursowych i innych wyników. Możemy to jednak zrobić jedynie w sytuacji kiedy Oddział korzysta zarówno z Kostek ESK i naszego programu obliczeniowego „Górski”.

Oczywiście, tak jak pisaliśmy wcześniej, z programu obliczeniowego "Górski" można eksportować dane, które bez problemu przyjmą programy pana Siedlaczka i Wojtasioka. Chodzi przede wszystkim o możliwość generowania wspólnych list rejonowych czy też okręgowych.

Niewykluczone, że umożliwimy innym programom obliczeniowym na korzystanie z danych zapisanych przez Kostkę ESK. Będziemy o tym fakcie na pewno informować.

Czy kupując licencję na program obliczeniowego „Górski” Oddział otrzymuje dostęp do strony internetowej czy są jakieś dodatkowe opłaty?

Program obliczeniowy „Górski” działa w formie strony internetowej, więc kupno licencji oznacza właśnie możliwość dostępu do strony internetowej z programem. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Co więcej, cena jest stała niezależnie czy program będzie obsługiwał tylko rachmistrz, czy także będą tzw. rachmistrzowie-sekcyjni. Nie ma też znaczenia ile hodowców jest w Oddziale i jaka część z nich będzie chciała korzystać z Konta hodowcy w programie.

To co chcielibyśmy także jasno podkreślić, to fakt, że nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z aktualizacjami programu obliczeniowego „Górski”. Wszystkie niezbędne poprawki i aktualizacje będą realizowane w ramach zakupionej licencji, bez dodatkowych opłat.

Więcej chętnych na rachmistrza?

Wiele Oddziałów PZHGP w Polsce ma problem z obsadzeniem funkcji rachmistrza. Nie ma co się dziwić. Uwzględniając chociażby czas niezbędny na ręczne wpisywanie danych do programu obliczeniowego oraz przeciętne stawki wynagrodzenia, pracę rachmistrza można oceniać niemal jako charytatywną. A do tego duża odpowiedzialność i związany z tym stres. Człowiek nie jest nieomylny, przy ręcznej pracy zawsze pojawiają się błędy. Do tego należy dodać problem z aktualnie dostępnymi programami obliczeniowymi, które m.in. z powodu zastosowana starych technologii wymagają specjalnych szkoleń z ich obsługi. Nie każdy chce się tego podjąć, dlatego wiele osób nawet nie myśli o pełnieniu tej funkcji.

Wprowadzenie na rynek produktu jakim jest Kostka ESK i powiązanej jej z programem obliczeniowym „Górski” zmienia tę sytuację. Łatwy w obsłudze, intuicyjny program obliczeniowy oraz urządzenie, które sprawia, że z pracy rachmistrza znika niemal zupełnie ręczne wprowadzanie danych do programu, sprawia, że większa liczba osób poważnie pomyśli o objęciu tej funkcji. Jest to szczególnie ważne dla Oddziałów, w których chętnych do tej pracy brak.

Ponadto używając programu obliczeniowego „Górski” nie jest się „przywiązanym” do konkretnego „rachmistrza”, któremu lata zajęło nauczenie się poprawnej pracy z innymi programami. W programie obliczeniowy „Górski” wszystko wykonuje się łatwo i intuicyjnie, korzystając z myszy komputerowej i powszechnych technologii, które spotyka się na co dzień wchodząc na strony internetowe. Dodając do tego uzupełniające filmy instruktażowe, mamy sytuację, w której nawet niespodziewana absencja rachmistrza nie spowoduje paraliżu obliczeń w Oddziale.

Kalkulacje finansowe

Oprócz niewątpliwych zalet funkcjonalnych, które zapewniają Kostki ESK oraz program obliczeniowy „Górski” wspominaliśmy także o zaletach finansowych – możliwości wprowadzenia oszczędności. Poproszono nas o przedstawienie dokładniejszych kalkulacji finansowych. Spełniamy tę prośbę, jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że podany przez nas przykład oparty będzie o realia pracy rachmistrzów, z którymi osobiście mieliśmy do czynienia. Zaznaczamy, że jest to jednak niewielki wycinek w stosunku do pracy... zapewne kilkuset rachmistrzów w Polsce. Każdy Oddział musi samodzielnie przedyskutować sprawy finansowe, najlepiej w bezpośrednim kontakcie z rachmistrzem.

Przypomnijmy, ceny podstawowego zestawu Kostki ESK oraz rocznej licencji na korzystanie z programu obliczeniowego „Górski” zostały tak dobrane, aby decydując się na ich zakup, w pierwszym sezonie ich używania, razem z pracą rachmistrza, nie były one droższe niż przeciętne wynagrodzenie rachmistrza, który pracuje w sposób tradycyjny (ręczne wpisywanie). W każdym kolejnym sezonie przewidziane są oszczędności wynikające z tego, że Kostki ESK kupuje się jednorazowo, a zyskuje się możliwość uzyskania oszczędności wynikających ze znaczącego zmniejszenia czasu pracy rachmistrza.

Ręcznie wpisywanie spisów gołębi, a później danych lotowych po każdym locie to około 60-70% czasu pracy rachmistrza w całym roku. Przy użyciu Kostek ESK czas przeznaczony na tą mozolną pracę może być skrócony nawet do kilku godzin w skali roku (zamiast kilkudziesięciu). Przejdźmy do konkretnych liczb...

Do poniższych wyliczeń przyjęto, na podstawie statystyk zebranych przez producenta Kostki ESK, przeciętne wynagrodzenie rachmistrza w wysokości 3500zł za rok pracy. Ponadto na podstawie doświadczeń własnych (Stanisław Górski jest rachmistrzem w Oddziale Nowa Sól) oraz innych kolegów rachmistrzów, przyjęto, że ręcznie wprowadzanie danych do programu obliczeniowego zajmuje 60-70% całego, rocznego czas pracy rachmistrza. Ręczne wprowadzanie spisów gołębi dorosłych i młodych zajmuje około 20 roboczogodzin. Natomiast ręczne wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów (gołębie dorosłe i młode), przy średnim czasie pracy 6 godzin na jeden lot, daje kolejne 120 roboczogodzin. Podsumowując powyższe: na 60-70% rocznego czasu pracy rachmistrza składa się około 140 roboczogodzin.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe szacunki roboczogodzin nie uwzględniają sytuacji problematycznych, których przy ręcznym wpisywaniu danych jest najczęściej dużo. One generują kolejne roboczogodziny. Pomimo tego przyjmujemy powyższe wartości dla uproszczenia obliczeń oraz aby nie zostać posądzanym o zawyżanie wybranych liczb na swoją korzyść.

Uwzględniając powyższe można wyliczyć, że za 60% swojej pracy rachmistrz otrzymuje 2100zł. A więc 140 godzin ręcznego wpisywania danych do programu obliczeniowego kosztuje 2100zł. Za 1 roboczogodzinę wychodzi 15zł.

Przy użyciu Kostki ESK (zaokrąglając do pełnych godzin!), wprowadzenie spisów gołębi dorosłych i młodych trwa nie więcej niż 2 godziny. Natomiast wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów, przy założeniu 1 godziny pracy na 1 lot, daje 20 godzin. W sumie wychodzi 22 godziny pracy przy używaniu Kostek ESK do zgrywania danych. Biorąc nawet 2 razy większą stawkę za 1 godzinę pracy wprowadzania danych do programu, tj. 30zł, wychodzi kwota 660zł (22h x 30zł/h) za wprowadzenie danych przy użyciu Kostki ESK.

Oczywiście nie zapominajmy o pozostałych 40% rocznego czasu pracy, na które składają się wszystkie inne czynności poza ręcznym wpisywaniem danych do programu. Dla naszego przykładu 40% z 3500zł to 1400zł, które rachmistrz powinien otrzymać bez względu czy wprowadza dane do programu obliczeniowego ręcznie czy z użyciem Kostek ESK.

Podsumowując: przeciętnie rachmistrz otrzymuje 3500zł (2100zł + 1400zł) za rok pracy, w której około 140 godzin zajmuje ręczne wpisywanie danych. Przy zastosowaniu Kostki ESK rachmistrz mógłby np. otrzymywać 2060zł (660zł + 1400zł) za rok pracy, w której 140 godzin poświęconych na wprowadzenie danych do programu zostało zredukowane do 22 godzin. Bazując na powyższym przykładzie mamy (naszym zdaniem uczciwą) oszczędność 1440zł (3500zł – 2060zł) w skali roku.

Koszt jednego zestawu Kostki ESK kosztuje 250zł brutto. Przyjmijmy, że Oddział ma 3 Sekcje, a w każdej z nich pracują po 2 komisje lotowo-zegarowe. W sumie jest 6 drukarek, a więc potrzebnych jest 6 zestawów Kostki ESK. Ponadto należy zakupić licencję programu obliczeniowego za 600zł brutto. Sumaryczny koszt wynosi 6 x 250zł + 600zł = 2100zł brutto.

Być może w pierwszym roku wprowadzania Kostek ESK do Oddziału (przy założeniu w/w liczb z przykładu) „wyjdzie się na zero”, jednakże w kolejnym sezonie, i każdym następnym, powinna być oszczędność, ponieważ zostaje nam jedynie koszt rocznej licencji programu. Za Kostki ESK płaci się przecież jednorazowo.

Dodatkowe informacje i zamówienia

Więcej informacji o urządzeniu Kostka ESK oraz programie obliczeniowym „Górski” można znaleźć na stronie internetowej www.KostkaESK.pl. Ponadto zachęcamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego:

tel. +48 793 933 532 - Rafał
tel. +48 782 647 937 - Stanisław
tel. +48 536 232 300 - biuro

Prosimy o kontakt w godzinach pracy firmy:
od poniedziałku do piątku, 9:00 – 16:00


16.01.2018r. Film z prezentacją Kostki ESK i programu obliczeniowego "Górski"

Ukończenie programu obliczeniowego "Górski" oraz udostępnienie go w wersji demonstracyjnej odbędzie się najpóźniej do końca stycznia 2018r. Zainteresowanych prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości.

Na wszystkie otrzymane do tej pory pytania, dla których odpowiedzi nie ma w poniższy artykule o Kostkach ESK, udzielimy już wkrótce oficjalnych odpowiedzi i także opublikujemy je na stronie.

Poniżej udostępniamy film z prezentacji Kostki ESK, która odbyła się 13 stycznia 2018r. podczas Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Sosnowcu.


11.01.2018r. Kostka ESK – rewolucja w tworzeniu list konkursowych - CZĘŚĆ 1 (zaktualizowana)

Czy lista konkursowa może być dostępna dla hodowców po 1 godzinie od zakończenia tzw. zegarów? Oczywiście, że TAK! Co więcej... nie będzie do tego potrzebne ani zawożenie list zegarowych do rachmistrza, ani ręcznie wpisywanie danych o przylocie do komputera. To jednak nie wszystko! Wyniki praktycznie od razu będzie można uznać jako oficjalne, ponieważ lista konkursowa nie będzie posiadała błędów. Brzmi niewiarygodnie? Być może, jednakże dla wielu hodowców kiedyś równie niesamowite były Elektroniczne Systemy Konstatowania, czy też programy komputerowe przyspieszające pracę rachmistrza. Dziś technologia jest tak zaawansowana, że możliwy jest kolejny, milowy krok. Dzięki Kostce ESK, prostemu urządzeniu elektronicznemu, osiągnięto poziom, w którym czas tworzenia bezbłędnych list konkursowych został skrócony do niezbędnego minimum. A nie wspomnieliśmy, że listy konkursowe będą zawierały wszystkie gołębie, które przylecą z lotu, prawda? To o czym wspomnieliśmy powyżej, to tylko część zalet tego urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z rewolucyjnym produktem jakim jest Kostka ESK.

Jak działa Kostka ESK?

Kostka ESK, to proste urządzenie elektroniczne, które podłącza się do układu ESK w czasie pracy komisji zegarowej w trakcie otwierania zegarów. Oczywiście można ją także używać w innych sytuacjach, np. przy pracy komisji lotowej w czasie wkładania gołębi na lot, czy też w czasie wydruku protokołu przyporządkowania obrączek elektronicznych gołębiom ze spisu przedlotowego. Zasadniczo jednak, to właśnie użycie Kostki ESK w czasie „zegarów” jest kluczowym momentem jej wykorzystania.

W przypadku większości układów ESK urządzenie podłącza się między antenę wkładaniową ESK (tzw. matkę) a drukarkę. W przypadku układów ESK, gdzie drukarkę podłącza się w inny sposób niż do anteny wkładaniowej ESK, Kostka ESK zawsze jest podłączona między drukarkę a element, z którym standardowo się ona łączy, np. w przypadku ESK marki Vizion Kostka ESK występuje pomiędzy drukarką a zegarem ESK.

W czasie wydruku listy zegarowej na drukarce, Kostka ESK zapisuje wszystkie drukowane dane w formie elektronicznej na karcie pamięci SD. Dzięki temu, oprócz typowego, papierowego wydruku, na karcie pamięci zapisane są wszystkie dane dotyczące czasu przylotu poszczególnych gołębi.

W opisany wyżej sposób, dzięki Kostce ESK, na karcie pamięci zapisywane są listy zegarowe z danego lotu dla wszystkich hodowców. Jedyne co pozostaje, to wyjąć kartę pamięci z urządzenia, włożyć ją np. do komputera i dodać plik z wszystkimi danymi do programu obliczeniowego. Program na podstawie otrzymanych danych stworzy w kilka sekund listę konkursową, którą będzie można od razu wydrukować lub udostępnić w Internecie.

Podsumowując powyższe: korzystanie z Kostki ESK nie zmienia niczego w klasycznej organizacji pracy komisji zegarowej czy też lotowej, która stosowana jest na punktach wkładania gołębi i otwierania zegarów w całej Polsce. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład układów ESK stosowanych na punktach wkładania należy obsługiwać w standardowy sposób, czyli tak jak dotychczas. Jedyna różnica, to dodanie do tego układu dodatkowego urządzenia – Kostki ESK. Zasadniczo wszystko sprowadza się do wykonania 4 następujących kroków:

 • 1. Włożenie do Kostki ESK karty pamięci SD.
 • 2. Podłączenie zasilania Kostki ESK.
 • 3. Połączenie drukarki z Kostką ESK za pomocą kabla, który w standardowej konfiguracji łączy drukarkę z anteną wkładaniową ESK (lub innym elementem układu ESK).
 • 4. Połączenie anteny wkładaniowej ESK (lub innego elementu układu ESK) z Kostką ESK za pomocą kabla dołączonego do zestawu.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, oprócz wykonania w/w 4 kroków pozostała obsługa układu ESK w czasie pracy komisji zegarowej (czy też lotowej) pozostaje bez zmian. A więc podłączanie kolejnych zegarów ESK od różnych hodowców, drukowanie list zegarowych itd. - wszystko odbywa się tak jak dotychczas.

Na załączonych do artykułu zdjęciach można dla porównania zobaczyć zdjęcie z typowym układem ESK, który najczęściej stosuje się w czasie wkładania gołębi i otwierania zegarów (zegar ESK, antena wkładaniowa ESK, zegar satelitarny DCF, drukarka) oraz układ ESK, do którego podłączona jest Kostka ESK. Widać wyraźnie, że kabel, który w klasycznym układzie łączy drukarkę z anteną wkładaniową ESK, w przypadku użycia Kostki ESK służy do połączenia drukarki właśnie z tym nowym elementem. Natomiast dodatkowy kabel łączy Kostkę ESK z anteną wkładaniową ESK. Oczywiście, jak już wspominaliśmy powyżej, w przypadku niektórych marek ESK, Kostkę ESK podłącza się pomiędzy drukarkę, a inny element, do którego standardowo drukarka jest podłączana (np. dla ESK marki Vizion jest to zegar ESK).

Układ ESK bez Kostki ESK Układ ESK z Kostką ESK
 

Ile Kostek ESK potrzeba?

We wcześniejszym fragmencie artykułu wskazaliśmy, że używanie Kostki ESK nie wprowadza praktycznie żadnych zmian w organizacji pracy przy wkładaniu gołębi na lot czy też otwieraniu zegarów po locie. Pytaniem zasadniczym jest jednak ile Kostek ESK potrzebuje Oddział?

Aby zupełnie nic nie zmieniać w zachowaniu hodowców na punktach wkładań, producent Kostki ESK zaleca, aby na każdym punkcie wkładań było tyle Kostek ESK ile jest drukarek, z których korzystają komisje lotowe czy zegarowe. A więc jeśli na punkcie wkładań są 3 komisje, a każda korzysta z osobnej drukarki, to potrzebne będą 3 Kostki ESK. Wynika to z tego, że wszystkie dane, które są drukowane na papierze muszą zostać zapisane w formie elektronicznej, aby móc je później dodać do programu obliczeniowego. Takie podejście, tzn. tyle Kostek ESK ile drukarek, sprawi że większość hodowców na punkcie wkładań nawet nie zauważy, że stosowane są Kostki ESK.

Kiedy używać Kostki ESK?

Z dotychczasowego opisu działania Kostki ESK wyniki jasno, że jej stosowanie jest niezbędne podczas otwierania zegarów. Wtedy drukowane są dane dotyczące przylotu gołębi i na zapisaniu tych danych w formie elektronicznej nam zależy. Zaleca się jednak, aby korzystać z Kostki ESK także w czasie wkładania gołębi na lot. Na podstawie danych z listy wkładaniowej program obliczeniowy jest w stanie np. zweryfikować czy hodowca dobrze wytypował gołębie na lot. Jak wiemy, do Generalnego Mistrzostwa Polski gołębi dorosłych należy każdorazowo wytypować 10 gołębi z „pierwszej 50” spisu gołębi. Co więcej, w czasie wkładania gołębi na lot trzeba je zakoszować w pierwszej kolejności. Program obliczeniowy jest w stanie sprawdzić czy zostało to wykonane poprawnie. Co więcej, w programie obliczeniowym można zaznaczyć opcję, która sprawi, że na podstawie listy wkładaniowej program sam zaznaczy gołębie włożone jako „pierwsze 10” jako typowane do GMP.

Reasumując: do poprawnej pracy programu obliczeniowego wystarczy, że Kostka ESK będzie używana wyłącznie w czasie otwierania zegarów. Niemniej jednak zalecane jest jej używanie w czasie wkładania gołębi na lot, ponieważ daje to dodatkowe możliwości. Ponadto zawsze warto mieć kopię zapasową w formie elektronicznej wszystkich list, które są drukowane przez hodowców.

W tym momencie warto podkreślić fakt, że Kostka ESK zapisuje w formie elektronicznej wszystkie dane, które są drukowane. Jeśli np. hodowca przed wkładaniem gołębi na lot dokona zmiany obrączki elektronicznej u gołębia (bo np. zgubił ją na poprzednim locie), a następnie wydrukuje protokół przyporządkowania, to Kostka ESK na karcie pamięci zapisze także ten protokół. Kostka ESK zapisze całą historię drukowania, którą hodowcy wykonali w czasie wkładania gołębi na lot czy też otwierania zegarów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości dane te mogą być bardzo pomocne przy wyjaśnianiu problematycznych sytuacji. Tym samym Kostka ESK będzie niejako strażnikiem, który pilnuje, żeby hodowcy wykonywali wszystko zgodnie z regulaminami.

Kostka ESK widok z przodu Kostka ESK widok z góry
 

Zalety korzystania z Kostki ESK

1. Korzystanie z urządzenia pozwala skrócić do minimum czas tworzenia listy konkursowej. Dotychczas, po wydrukowaniu papierowych list zegarowych zawożone są one do rachmistrza. Na ich podstawie rachmistrz wprowadza dane do programu obliczeniowego. Doświadczony rachmistrz potrafi robić to dość szybko, jednakże na pierwszych lotach, gdzie do konkursu na bazie 1:4 wchodzi np. 2000 gołębi i tak zajmuje to co najmniej kilka godzin. A dodać należy, że nie każdy rachmistrz rozpoczyna pracę w dniu lotu (najczęściej niedziela), a w tygodniu często może do tego usiąść tylko po południu. Rezultat jest taki, że listy konkursowe są publikowane po 2-3 dniach od lotu lub jeszcze później.

Duży problem jest także w Oddziałach, w których jest dużo Sekcji i/lub gdy są one rozmieszczone w dużych odległościach od siebie. Wtedy wystarczy, że jedna Sekcja opóźnia dostarczenie list zegarowych i reszta Oddziału cierpi z tego powodu.

Stosując Kostki ESK wszystko skrócone jest do minimum. Jak opisywaliśmy wyżej, po zakończeniu pracy komisji zegarowej na karcie pamięci (lub kilku kartach w przypadku stosowania kilku Kostek ESK) zapisane są wszystkie niezbędne dane. Wystarczy zgrać te dane z karty pamięci np. na komputer i dodać do programu obliczeniowego. Wystarczy, że jakiś hodowca przywiezie na punkt wkładań laptop (lub nawet telefon typu Smartphone) z dostępem do Internetu i wtedy na miejscu będzie można dodać pliki do programu i wygenerować listę konkursową.

2. Stosując Kostki ESK każdy punkt wkładań (czyt. Sekcja) zyskuje niezależność. Producent zakłada dwa podstawowe scenariusze wykorzystywania danych zapisanych przez Kostkę ESK. Pierwszy scenariusz zakłada, że na każdej Sekcji jest osoba odpowiedzialna za zebranie wszystkich kart pamięci, zgranie danych i przesłanie ich poprzez wiadomość e-mail do rachmistrza. W tym przypadku rachmistrz dodaje wszystkie otrzymane pliki do programu obliczeniowego i generuje listy konkursowe sekcyjne i oddziałową oraz pozostałe wyniki lotowe.

Drugi scenariusz zakłada, że na każdej Sekcji będzie osoba nie tylko odpowiedzialna za zebranie wszystkich kart pamięci i zgranie danych. Osoba ta także doda te dane do programu obliczeniowego. A więc będzie to niejako rachmistrz-sekcyjny. Dodanie danych do programu obliczeniowego jest tak samo łatwe jak wysłanie wiadomości e-mail z tymi danymi do rachmistrza. Zyskujemy to, że lista konkursowa sekcyjna będzie dostępna od razu. Każdy rachmistrz-sekcyjny otrzyma login i hasło, za pomocą których będzie mógł korzystać (w odpowiednim zakresie) z programu obliczeniowego. Gdy ostatnia Sekcja (czyt. ostatni rachmistrz-sekcyjny) doda do programu swoje dane z przylotu gołębi, to program automatycznie wyświetli możliwość wygenerowania listy konkursowej oddziałowej. Wystarczy więc, że sekcyjni rachmistrzowie będą się mobilizować do szybkiego dodawania danych do programu, a lista oddziałowa będzie dostępna równie szybko jak sekcyjne.

Oprócz podanych wyżej scenariuszy istnieją jeszcze inne warianty i możliwości organizacji pracy związanej z obsługą Kostek ESK. Wszystko zależy od możliwości Oddziału i wchodzących w jej skład Sekcji.

3. Jedną z największych zalet korzystania z Kostki ESK jest gwarancja braku błędów na liście konkursowej i w pozostałych obliczeniach wyników. Program obliczeniowy korzysta z danych, które są drukowane na papierowych listach zegarowych. Dane są identyczne, więc nie ma możliwości, aby przy obliczaniu dodatkowych wyników trafiły do niego inne dane.

Jeśli w Oddziale nie ma hodowców, którzy lotują na zegary analogowe (tzw. zegar „na gumki”, zegar na korbę), to nie wprowadza się ręcznie ani gołębi, ani czasu ich przylotu. Nie ma więc miejsca, w którym może nastąpić pomyłka. Jeśli natomiast w Oddziale są tacy hodowcy, to niestety ich dane lotowe do programu obliczeniowego trzeba wprowadzić ręcznie.

4. Listy konkursowe generowane na podstawie danych zebranych przez Kostkę ESK uwzględniają wszystkie gołębie, które wróciły z lotu do momentu otwarcia zegara. A więc jeśli na lot pójdzie np. 6000 gołębi i do „zegarów” wróci hodowcom 5500 gołębi, to lista konkursowa będzie zawierała 5500 pozycji.

Oprócz niewątpliwie dużej wartości informacyjnej, dzięki pełnym listom konkursowym Oddziały i Sekcje mogą wprowadzać dodatkowe współzawodnictwa. Wiele Oddziałów chciałoby wprowadzić współzawodnictwa dla słabszej grupy hodowców, którzy nie łapią za dużo konkursów na bazie 1:4, aby zachęcić ich do systematycznego lotowania do końca sezonu. Niestety listy konkursowe tworzone ręcznie uwzględniają najczęściej 26-27% procent gołębi, które wysłano na lot. Z tego powodu dodanie jakiegokolwiek współzawodnictwa dla dalszych gołębi nie jest nawet możliwe. W przypadku pełnych list konkursowych bezproblemowe będzie tworzenie np. tzw. systemu ligowego, w którym hodowcy podzielenie są na kilka lig, w których rywalizują z hodowcami na podobnym poziomie. Oddziały, które stosują ten system, bardzo go sobie chwalą. Dzięki niemu nawet słabi hodowcy lotują do ostatniego lotu, bo choć na sukces w Oddziale nie ma żadnych szans, to jednak można zostać Mistrzem np. 2 lub 3 ligi. Więcej szczegółów o systemie ligowym obiecujemy jeszcze napisać.

5. Oprócz możliwości szybkiego tworzenia bezbłędnych list konkursowych Kostki ESK można także użyć do szybkiego tworzenia bezbłędnych spisów gołębi, które Oddział musi przed sezonem lotowym zgłosić do Okręgu. W tym roku, wg regulaminów PZHGP, spis gołębi należy złożyć do Oddziału do 15 kwietnia. Oddział w formie elektronicznej musi przesłać wszystkie spisy gołębi do Okręgu niezwłocznie, aby ten do 27 kwietnia mógł je przesłać do Zarządu Głównego.

Większość z nas jednak wie jak w praktyce wygląda oddawanie spisów gołębi. Pojawiają się błędy, hodowcy zgłaszają poprawki i uzupełnienia, a czas leci i zawsze robi się nerwowo. A co do czego to na pierwszym wkładaniu na lot i tak się okazuje, że do zegara ESK wpisane są gołębie inaczej niż było to zadeklarowane na spisie gołębi…

Za pomocą Kostki ESK można uniknąć wszystkich tych problemów. Wystarczy ogłosić, że zamiast zdawania papierowych spisów gołębi, w danym dniu wszyscy hodowcy mają przyjechać na swój punkt wkładań z zegarem ESK, do którego wprowadzony jest spis gołębi na nadchodzący sezon. Następnie wykonać wydruk spisu gołębi (lub np. przyporządkowania) z zegara ESK z użyciem Kostki ESK. W rezultacie otrzymamy w bardzo szybki sposób spisy gołębi w formie papierowej i elektronicznej. Dane w wersji elektronicznej posłużą rachmistrzowi do szybkiego wczytania spisów gołębi do programu obliczeniowego. Dzięki temu spisy, które trafią do Okręgu, a później do Zarządu Głównego, będą na 100% identyczne z tym co jest wprowadzone do zegarów ESK hodowców. Nie będzie niespodzianek na pierwszym koszowaniu.

Przy okazji stosowania w/w sposobu wczytania spisów gołębi, program obliczeniowy wskaże także rachmistrzowi sytuacje błędne, np. powtórzenie tych samych numerów obrączek na spisie u tego samego hodowcy jak i na spisach innych hodowców.

6. Choć kolejna zaleta powinna automatycznie wynikać z tych wcześniej opisanych, jednakże chcemy ją wyraźnie podkreślić. Oszczędność czasu dla wszystkich! W przypadku zastosowania sugerowanego powyżej rozwiązania ze spisami gołębi żaden hodowca nie musi robić ręczne spisu gołębi, przepisywać go po 4-5 razy itd. Posiadając dane zapisane przez Kostkę ESK rachmistrz może szybko dodać je do programu obliczeniowego, a następnie dokonać wydruku spisów, które w wersji papierowej są niezbędne m.in. do Okręgu.

W przypadku list konkursowych nikt nie musi jeździć od razu po otwieraniu zegarów do rachmistrza i zawozić mu papierowych list zegarowych. Nie trzeba tracić czasu na dokładne sprawdzanie poprawności danych na liście konkursowej.

Do tego można dodać, że duża część z w/w czynności wiąże się z dodatkowymi wydatkami, czy to na paliwo do samochodu czy to za ksero, telefon itp. A więc oszczędności nie dotyczą tylko czasu, ale także finansów.

7. Po treści wcześniejszych opisów można było się domyśleć, że wspominany program obliczeniowy działa w formie strony internetowej. Chodzi o to, aby dostęp do programu był możliwy z każdego urządzenia (nawet z telefonu) z dostępem do Internetu. Dzięki temu nie trzeba go instalować, a dane zawsze są bezpieczne, ponieważ na serwerze hostingowym automatycznie tworzy się nawet kilka kopii zapasowych.

W przypadku programów obliczeniowych, które instaluje się na określonym komputerze, poważna awaria tego komputera najczęściej oznacza utratę wszystkich danych. W tym przypadku to rachmistrz musi pamiętać o regularnym tworzeniu kopii zapasowych i zapisywaniu ich w kilku miejscach na wypadek awarii jednego z nich. W przypadku programu działającego jako strona internetowa nie ma ryzyka, że coś zostanie utracone, ponieważ kopie zapasowe są tworzone automatycznie – nie musimy o tym pamiętać.

Kolejnym atutem jest łatwy sposób dokonywania aktualizacji w przypadku takiej formy programu. Wszelkich aktualizacji będzie dokonywał twórca programu obliczeniowego. Użytkownik w ogóle nic w tym zakresie nie będzie musiał robić.

Listy konkursowe oraz wszelkie wyliczenia współzawodnictw od razu mogą być dostępne w Internecie – to kolejna zaleta programu działającego w formie strony internetowej. Oczywiście o sposobie dostępu do list konkursowych (np. z hasłem lub bez) oraz ich wyglądzie (np. z podawaniem numerów obrączek lub ich zakryciem) będzie decydował rachmistrz. Program obliczeniowy umożliwia praktycznie każdy scenariusz udostępniania list konkursowych i ich wyglądu.

Kolejną rewolucyjną funkcją jest możliwość dostępu do programu obliczeniowego, oczywiście w określonym zakresie, dla każdego hodowcy. Hodowca otrzyma login i hasło, za pomocą których będzie mógł zalogować się na swoje Konto użytkownika w programie obliczeniowym (dalej zwane Konto hodowcy). W ramach Konta hodowcy można przeglądać statystyki osiągnięć swoich gołębi, a także tworzyć wszelkiego rodzaju zestawienia wyników. Nawet w trakcie trwania sezonu lotowego można wykonać np. symulację wyników do kategorii, aby sprawdzić, na których gołębiach trzeba się skupić, żeby jak najlepiej „zamknąć” daną kategorię. Natomiast po sezonie program obliczeniowy umożliwi w prosty sposób utworzenie zestawienia wyników w kategoriach, do wystaw itd. Co najważniejsze, wszystko na podstawie oficjalnych list konkursowych, które są w programie. Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek pomyłce. Nic nie trzeba przepisywać ręcznie! Nie trzeba prosić rachmistrza o jakiekolwiek dane, wszystko można zrobić samemu.

Na koniec tego wątku, dotyczącego strice programu obliczeniowego, chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że uzyskano zgodę Zarządu Głównego, a dokładnie Głównej Komisji Lotowej, na używanie programu obliczeniowego do tworzenia list konkursowych oraz innych związanych z nimi wyliczeń dla potrzeb PZHGP.

8. Stosowanie Kostki ESK, to dodatkowa forma ochrony przed próbami oszustw i dziwnych działań ze strony hodowców. Wszystkie czynności związane z drukiem wykonane w układzie ESK, do którego podłączona jest Kostka ESK, będą zapisywane na karcie pamięci. Dzięki temu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie możliwość zapoznania się z dodatkowymi danymi.

9. Wiele Oddziałów PZHGP w Polsce ma problem z obsadzeniem funkcji rachmistrza. Nie ma co się dziwić. Uwzględniając chociażby czas niezbędny na ręczne wpisywanie danych do programu obliczeniowego oraz przeciętne stawki wynagrodzenia, pracę rachmistrza można oceniać niemal jako charytatywną. A do tego duża odpowiedzialność i związany z tym stres. Człowiek nie jest nieomylny, przy ręcznej pracy zawsze pojawiają się błędy. Do tego należy dodać problem z aktualnie dostępnymi programami obliczeniowymi, które m.in. z powodu zastosowana starych technologii wymagają specjalnych szkoleń z ich obsługi. Nie każdy chce się tego podjąć, dlatego wiele osób nawet nie myśli o pełnieniu tej funkcji.

Wprowadzenie na rynek produktu jakim jest Kostka ESK i powiązanej jej z programem obliczeniowym „Górski” zmienia tę sytuację. Łatwy w obsłudze, intuicyjny program obliczeniowy oraz urządzenie, które sprawia, że z pracy rachmistrza znika niemal zupełnie ręczne wprowadzanie danych do programu, sprawia, że większa liczba osób poważnie pomyśli o objęciu tej funkcji. Jest to szczególnie ważne dla Oddziałów, w których chętnych do tej pracy brak.

10. Ostatnia z… najważniejszych zalet, to możliwość oszczędności finansowych. Korzystając z Kostek ESK, oprócz wszystkich wymienionych wyżej korzyści może zyskać oszczędność pieniędzy. Przykładowe kalkulacje przedstawimy w dalszej części artykułu, teraz tylko wspomnimy, że możliwość oszczędności wynika ze znacznego ograniczenia czasu pracy rachmistrza kiedy używane są Kostki ESK.

Ręcznie wpisywanie spisów gołębi, a później danych lotowych po każdym locie to około 60-70% czasu pracy rachmistrza w całym roku. Przy użyciu Kostek ESK czas przeznaczony na tą mozolną pracę może być skrócony nawet do kilku godzin w skali roku (zamiast kilkudziesięciu).

Kostka ESK widok z boku Kostka ESK widok z boku
 

Co zawiera zestaw?

Podstawowy zestaw Kostki ESK zawiera po jednej sztuce następujących elementów: Kostka ESK, karta pamięci SD, zasilacz, kabel do połączenia Kostki ESK z anteną wkładaniową ESK (lub innym elementem układu ESK do tego przeznaczonym).

Jest to kompletny zestaw, za pomocą którego można dołączyć Kostkę ESK do jednego układu ESK w czasie wkładania gołębi lub otwierania zegarów. Tak jak sugerowaliśmy wcześniej, najlepiej zakupić tyle zestawów ile posiadamy drukarek na punktach wkładań, tak aby nie doszło do sytuacji, że jakaś komisja drukuje listy bez użycia Kostki ESK.

Program obliczeniowy „Górski”

Oprócz odpowiedniej liczby zestawów Kostek ESK do korzystania z danych zgromadzonych za ich pomocą niezbędny jest program obliczeniowy „Górski”. Warto od razu zaznaczyć, że program obliczeniowy „Górski” można używać także bez powiązania z Kostką ESK, czyli w sposób tradycyjny, gdzie dane wprowadza się do niego ręcznie. Jest on w pełni funkcjonalnym programem, który można stosować do wszelkich obliczeń lotowych. Spełnia on wymogi regulaminów PZHGP, dzięki czemu może być używany do tworzenia pełnowartościowych list konkursowych.

Pomijając opis klasycznych funkcji takich jak dodawanie hodowców, lotów, wyników itd., poniżej opisujemy wybrane, najważniejsze jego funkcje ponadstandardowe:

1. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych dla gołębników. Dzięki interaktywnej mapie dostępnej w programie można precyzyjne wyznaczyć współrzędne geograficzne gołębnika bez wychodzenia z domu.

2. Łatwa weryfikacja (i możliwość korekty) współrzędnych geograficznych dla gołębników dzięki prezentacji ich lokalizacji na interaktywnej mapie.

3. Kreator współzawodnictw lotowych. Standardowo program jest przygotowany do obliczania współzawodnictw organizowanych przez PZHGP (np. GMP, Intermistrzostwo, kategorie). Dzięki kreatorowi współzawodnictw lotowych można jednak dodawać własne rywalizacje uwzględniające m.in. takie kryteria jak typowanie, seryjność, dystans lotu czy też płeć, wiek, a nawet barwę gołębi. Będzie można łatwo stworzyć np. takie współzawodnictwo: suma coefficientów serii 3 pierwszych gołębi z całości spisu, z wszystkich lotów do kat. A i AB, tylko dla rocznych samic o kolorze czerwonym. Bezsensowne? Może i tak, ale chodzi o to, że kreator współzawodnictw lotowych umożliwia tworzenie nawet bardzo złożonych rywalizacji.

4. Kreator osiągnięć, dzięki któremu w łatwy sposób można wygenerować czytelne wykazy osiągnięć lotowych gołębi czy też symulacje kategorii lotowych w czasie trwania sezonu. Ponadto za pomocą kreatora można bezproblemowo tworzyć gotowe zestawienia wyników do kategorii czy też wystaw, które po wydrukowaniu można złożyć do mistrzostw na każdym szczeblu związkowej rywalizacji. Kreator umożliwia m.in. niezwykle proste tworzenie bezbłędnych zestawień wyników do kategorii lotowych.

Co jest jednak najważniejsze! Dostęp do tej funkcji programu obliczeniowego będzie miał każdy hodowca po uzyskaniu swojego loginu i hasła. Nie trzeba będzie prosić o pomoc rachmistrza. Każdy będzie mógł to zrobić sam – bazując na oficjalnych wynikach lotowych wprowadzonych do programu obliczeniowego.

5. Program obliczeniowy odczytuje informacje o typowaniach gołębi na podstawie listy zegarowej (dla ESK, które takie informacje na liście zegarowej posiadają) lub na podstawie listy wkładaniowej (m.in. pierwsze 5 wkładanych gołębi do Intermistrzostwa, pierwsze 10 wkładanych gołębi do GMP). Program weryfikuje także czy hodowca poprawnie wykonał typowanie (np. czy gołąb znajduje się w „pierwszej 50” spisu gołębi).

6. Możliwość szybkiego dodawania do programu takich danych lotowych jak: spis gołębi, lista wkładaniowa, lista zegarowa stworzonych za pomocą Kostki ESK. Dzięki temu ilość danych, które trzeba wprowadzić do programu ręcznie ograniczona jest do minimum.

Oczywiście program obliczeniowy „Górski” umożliwia tworzenie danych, które będzie można zaimportować (dodać) do innych programów obliczeniowych dostępnych na rynku, np. w celu tworzenia wspólnych list konkursowych.

Program ten udostępniany jest na zasadzie rocznej licencji. Opłata licencyjna nie jest uzależniona od liczby osób zarządzających programem lub hodowców, którzy będą z niego korzystali.

Kalkulacje finansowe

Ceny podstawowego zestawu Kostki ESK oraz rocznej licencji na korzystanie z programu obliczeniowego „Górski” zostały tak dobrane, aby decydując się na ich zakup, w pierwszym sezonie ich używania nie były one droższe niż przeciętne wynagrodzenie rachmistrza, który pracuje w sposób tradycyjny (ręczne wpisywanie). W każdym kolejnym sezonie przewidziane są oszczędności wynikające z tego, że Kostki ESK kupuje się jednorazowo, a zyskuje się możliwość uzyskania oszczędności wynikających ze znaczącego zmniejszenia czasu pracy rachmistrza. Tak jak pisaliśmy powyżej, używanie Kostek ESK sprawia, że rachmistrz nie musi poświęcać kilkudziesięciu godzin pracy (w skali roku) na ręczne wpisywanie danych do programu. Dla ułatwienia przedstawmy przykładowe wyliczenie...

Do poniższych wyliczeń przyjęto, na podstawie statystyk zebranych przez producenta Kostki ESK, przeciętne wynagrodzenie rachmistrza w wysokości 3500zł za rok pracy. Ponadto na podstawie doświadczeń własnych (Stanisław Górski jest rachmistrzem w Oddziale Nowa Sól) oraz innych kolegów rachmistrzów, przyjęto, że ręcznie wprowadzanie danych do programu obliczeniowego zajmuje 60-70% całego, rocznego czas pracy rachmistrza. Ręczne wprowadzanie spisów gołębi dorosłych i młodych zajmuje około 20 roboczogodzin. Natomiast ręczne wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów (gołębie dorosłe i młode), przy średnim czasie pracy 6 godzin na jeden lot, daje kolejne 120 roboczogodzin. Podsumowując: na 60-70% rocznego czasu pracy rachmistrza składa się około 140 roboczogodzin.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe szacunki roboczogodzin nie uwzględniają sytuacji problematycznych, których przy ręcznym wpisywaniu danych jest najczęściej dużo. One generują kolejne roboczogodziny. Pomimo tego przyjmujemy powyższe wartości dla uproszczenia obliczeń oraz aby nie zostać posądzanym o zawyżanie wybranych liczb na swoją korzyść.

Uwzględniając powyższe można wyliczyć, że za 60% swojej pracy rachmistrz otrzymuje 2100zł. A więc 140 godzin ręcznego wpisywania danych do programu obliczeniowego kosztuje 2100zł. Za 1 roboczogodzinę wychodzi 15zł.

Przy użyciu Kostki ESK (zaokrąglając do pełnych godzin!), wprowadzenie spisów gołębi dorosłych i młodych trwa nie więcej niż 2 godziny. Natomiast wpisywanie danych lotowych dla 20 lotów, przy założeniu 1 godziny pracy na 1 lot, daje 20 godzin. W sumie wychodzi 22 godziny pracy przy używaniu Kostek ESK do zgrywania danych. Biorąc nawet 2 razy większą stawkę za 1 godzinę pracy wprowadzania danych do programu, tj. 30zł, wychodzi kwota 660zł (22h x 30zł/h) za wprowadzenie danych przy użyciu Kostki ESK.

Oczywiście nie zapominajmy o pozostałych 40% rocznego czasu pracy, na które składają się wszystkie inne czynności poza ręcznym wpisywaniem danych do programu. Dla naszego przykładu 40% z 3500zł to 1400zł, które rachmistrz powinien otrzymać bez względu czy wprowadza dane do programu obliczeniowego ręcznie czy z użyciem Kostek ESK.

Podsumowując: przeciętnie rachmistrz otrzymuje 3500zł (2100zł + 1400zł) za rok pracy, w której około 140 godzin zajmuje ręczne wpisywanie danych. Przy zastosowaniu Kostki ESK rachmistrz mógłby np. otrzymywać 2060zł (660zł + 1400zł) za rok pracy, w której 140 godzin poświęconych na wprowadzenie danych do programu zostało zredukowane do 22 godzin. Bazując na powyższym przykładzie mamy (naszym zdaniem uczciwą) oszczędność 1440zł (3500zł – 2060zł) w skali roku.

Koszt jednego podstawowego zestawu Kostki ESK kosztuje 250zł brutto. Przyjmijmy, że Oddział ma 3 Sekcje, a w każdej z nich pracują po 2 komisje lotowo-zegarowe. W sumie jest 6 drukarek, a więc potrzebnych jest 6 zestawów Kostki ESK. Ponadto należy zakupić licencję programu obliczeniowego za 600zł brutto. Sumaryczny koszt wynosi 6 x 250zł + 600zł = 2100zł brutto.

Być może w pierwszym roku wprowadzania Kostek ESK do Oddziału (przy założeniu w/w liczb z przykładu) „wyjdzie się na zero”, jednakże w kolejnym sezonie, i każdym następnym, powinna być oszczędność, ponieważ zostaje nam jedynie koszt rocznej licencji programu. Za Kostki ESK płaci się przecież jednorazowo.

To co chcielibyśmy jasno podkreślić, to fakt, że producent Kostki ESK nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat związanych z aktualizacjami programu obliczeniowego „Górski”. Wszystkie niezbędne poprawki i aktualizacje będą realizowane w ramach zakupionej licencji, bez dodatkowych opłat.

Jak więc widać, stosowanie Kostki ESK, to nie tylko korzyści niematerialne, ale w dłuższym czasie oszczędność pieniędzy, które można przeznaczyć na inny cel.

Właściciel

Właścicielem marki Kostki ESK oraz programu obliczeniowego „Górski” jest firma Akmesoft Stanisław Górski z Nowej Soli, wydawca czasopisma Poradnik Hodowcy oraz twórca i właściciel licznych stron internetowych dla hodowców gołębi pocztowych, m.in. serwisu oddzial.com oraz mojerodowody.pl.

Stanisław Górski jest hodowcą gołębi pocztowych należy do PZHGP Oddział 0362 Nowa Sól, Okręg Zielona Góra. W bieżącej kadencji 2016-2018 pełni on funkcję wice Prezesa ds. finansowych. Jest on także rachmistrzem w Oddziale Nowa Sól.

Dodatkowe informacje i zamówienia

Więcej informacji o urządzeniu Kostka ESK oraz programie obliczeniowym „Górski” można znaleźć na stronie internetowej www.KostkaESK.pl. Ponadto zachęcamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego:

tel. +48 793 933 532 - Rafał
tel. +48 782 647 937 - Stanisław
tel. +48 536 232 300 - biuro

Prosimy o kontakt w godzinach pracy firmy:
od poniedziałku do piątku, 9:00 – 16:00

Kontakt

Akmesoft Stanisław Górski
67-100 Nowa Sól
ul. Kosmonautów 5a

tel. +48 793 933 532 - Rafał
tel. +48 782 647 937 - Stanisław
tel. +48 536 232 300 - biuro
e-mail: redakcja@poradnikhodowcy.pl

Prosimy o kontakt w godzinach pracy firmy:
od poniedziałku do piątku, 9:00 – 16:00


KostkaESK.pl

Materiały umieszczone na stronie internetowej kostkaesk.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Właścicielem autorskich praw majątkowych jest Stanisław Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Akmesoft Stanisław Górski z siedzibą w Nowej Soli (67-100), ul. Kosmonautów 5a, NIP: 9251967425.

Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej kostkaesk.pl jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić oraz niezależnie od użytego środka przekazu.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie internetowej kostkaesk.pl fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. pod groźbą sankcji prawnych.